สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เต็มโดส ฟรี!

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน รับวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” เข็ม1-4 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เต็มโดส ฟรี!

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นาฟรี พร้อมให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส 100 ไมโครกรัม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

สำหรับเงื่อนไข มีดังนี้

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3

สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

ขอบคุณภาพจาก : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เข็ม 1

- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 27 พ.ค. 2565

เข็ม 2

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม เเอสตร้าเซนเนก้า และโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565

เข็ม 3

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 2565

- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565

เข็ม 4 (สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป)

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า

หรือเคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา

หรือเคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา

หรือเคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม / ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 25 ธ.ค. 2564

โดยสถานเสาวภา เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา

วันที่ 20 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 ได้ในวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565

เข็ม 1 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/

เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และกรุณานำบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย พร้อมทั้งกรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

คลิปอีจันแนะนำ
เสียแม่ เพราะไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.