สธ.กำหนดแนวทาง 7 มาตรการ เปิดเรียนตามปกติ คุมเข้มโควิด

เพื่อความปลอดภัย โควิดยังน่าห่วง! สธ.กำหนดแนวทาง 7 มาตรการ เปิดเรียนตามปกติ คุมเข้มโควิด สำหรับโรงเรียนที่พร้อม
สธ.กำหนดแนวทาง 7 มาตรการ เปิดเรียนตามปกติ คุมเข้มโควิด

ตั้งแต่โควิดลุกลามหนัก เด็กๆ ต้องปรับตัว เรียนออนไลน์อยู่บ้าน หากวันหนึ่งเด็ก ต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียน มาตรการคุมโรค จะเข้มงวดมาก บอกเลย!!!

16 กันยายน 2564 เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความ ระบุว่า... "เปิด 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โรงเรียนไป - กลับ รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนตามมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน : Sandbox Safety Zone in School ซึ่งจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยเพิ่ม 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนไป - กลับ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า - ออกโรงเรียน

1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Service Plus และรายงานการติดตามประเมินผล

2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก)

3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ

4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ

6. ควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียน เช่น รถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ

7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK ภายใน 7 วัน หรือประวัติการรับวัคซีน

ทั้งนี้ จะต้องประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์การระบาด ในแต่ละพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และต้องได้รับการเห็นชอบ จากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะเปิดเรียน

ข้อมูลนี้ยังเป็นเพียงแนวทาง น้องๆ ผู้ปกครอง รอฟังความชัดเจนอีกทีนะคะ ว่าโรงเรียนจะกลับมาเปิดได้วันไหน?

คลิปอีจัน แนะนำ
Long Covid คืออะไร

Related Stories

No stories found.