สธ.เผยเหตุแพร่เชื้อระลอกใหม่ เป็นวัยหนุ่มสาว กระจายสู่ครอบครัว กลับจากสงกรานต์ต้องระวังมากขึ้น

อย่าละเลย อย่าวางใจ! สธ.เผยเหตุแพร่เชื้อระลอกใหม่ เป็นวัยหนุ่มสาว กระจายสู่ครอบครัว กลับจากสงกรานต์ต้องระวังมากขึ้น
สธ.เผยเหตุแพร่เชื้อระลอกใหม่ เป็นวัยหนุ่มสาว กระจายสู่ครอบครัว กลับจากสงกรานต์ต้องระวังมากขึ้น
ภาพจากอีจัน

อย่าละเลย อย่าวางใจ! สธ.เผยเหตุแพร่เชื้อระลอกใหม่ เป็นวัยหนุ่มสาว กระจายสู่ครอบครัว กลับจากสงกรานต์ต้องระวังมากขึ้น

วานนี้ 15 เมษายน 256 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่าวันนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อร้ายใหม่ 1,543 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 1, 16 1 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 379 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉีดแล้ว 581,308 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 507,360 ราย และครบ 2 เข็ม 73,948 ราย

ขอบคุณภาพจากสาธารณสุข

นายแพทย์เฉวตสรร บอกอีกว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในขณะนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง พบว่าส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน ติดเชื้อจากสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ งานปาร์ตี้ งานสัมมนาหรือกิจกรรมออกค่ายของนักศึกษา ทำให้มีความเสี่ยงและกระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว สถานที่ทำงาน

และผู้ใกล้ชิด เช่น กรณีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาของนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 77 คน มีเพียงบางส่วนที่เคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง ทำให้พบผู้ติดเชื้อถึง 34 ราย ไม่พบเชื้อ 41 ราย รอผลตรวจ 2 ราย

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีการแพร่เชื้อไปยังโรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทำให้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มอีก 61 ราย ได้แก่ อาจารย์ ภารโรง และนักเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล และภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาได้เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้เกิดการแพร่เชื้อเชื่อมโยงไปจังหวัดอื่น ๆ อีก 13 จังหวัด

สำหรับกรณีการติดเชื้องานสัมมนาในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 พบว่าภายหลัง

มีผู้ป่วยรายแรก ได้มีการสอบสวนโรค พบว่ามีการติดเชื้อ 1 4 ราย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ อยุธยา

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงคือการ

ทำกิจกรรมร่วมกัน และหย่อนมาตรการป้องกันตนเอง เช่น การถอดหน้ากากในบางเวลา การรับประทานอาหาร

ร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ภาพจากอีจัน

ตอนนี้คนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก อย่าละเลยนะคะ อดทนอีกนิดนะ เราจะผ่านไปด้วยกัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co