สธ.เพิ่มเตียง รพ.บุษราคัม พร้อมเสนอเพิ่มค่าตอบแทน 3 เท่าให้เจ้าหน้าที่

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเตียงดูแลผู้ป่วยอาการวิกฤต 17 เตียง เร่งระดมแพทย์และเภสัชกรรองรับผู้ป่วยสีแดง ดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมเสนอเพิ่มค่าตอบแทน 3 เท่าจากภาระงานหนัก
สธ.เพิ่มเตียง รพ.บุษราคัม พร้อมเสนอเพิ่มค่าตอบแทน 3 เท่าให้เจ้าหน้าที่

(26 ก.ค.64) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยผู้ป่วยโควิด-19 ต้องการให้ทุกคนได้เข้าสู่ระบบการรักษา โดยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยได้รับการดูแลที่บ้านหรือในชุมชน ติดตามดูแลโดย ทีมปฏิบัติการเชิงรุก Comprehensive COVID-19 Response Team (CCR Team) สำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลบุษราคัมร่วมดูแล ขณะนี้รับผู้ป่วยรายใหม่วันละ 300 กว่าราย ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 14 พ.ค.-17 ก.ค.64 จำนวน 9,435 ราย ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านเพิ่มขึ้นถึง 2,622 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วย ณ วันที่ 25 ก.ค.64 มีจำนวนสะสม 12,057 ราย และขณะนี้มีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล 3,610 ราย กลับบ้านไปแล้ว 8,000 กว่าราย

นายแพทย์เกียรติภูมิ เผยอีกว่า จากสถานการณ์การระบาดต่อเนื่องและรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ขณะนี้สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการหนักในโรงพยาบาลบุษราคัมมีจำนวนมากขึ้น ที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้พัฒนาพื้นที่รองรับผู้ป่วยวิกฤติสีแดงเข้มเพิ่มจำนวน 17 เตียง และได้จัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจไฮไฟลว์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์เพิ่มอีก 45 เครื่อง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้ที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน 700 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยใจไฮโฟลว์ 200 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยจนถึงวันที่ 17 ก.ค.64 มีผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ 158 ราย, ช่วงวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2564 มีจำนวน 164 ราย

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ระดมกำลังคนเพิ่มจากส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย แพทย์และเภสัชกร เขตสุขภาพละ 3 คน พยาบาลจังหวัดละ 3 คน และส่วนกลางสนับสนุนเจ้าหน้าที่ back office วันละ 20 คน เพื่อเป็นกำลังเสริมการทำงานให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรที่มีภาระงานหนักมากในเดือนกรกฎาคม โรงพยาบาลบุษราคัมได้เสนอปรับค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“โรงพยาบาลบุษราคัมยังคงมีเจตจำนงมุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยบุคลากรที่มีจิตอาสา จากภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณในน้ำใจ ความเสียสละของบุคลากรทุกท่าน ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co