สธ.แนะ คนถูก หมอพร้อม เลื่อนนัดฉีดวัคซีน ถาม รพ.อีกครั้ง หาก รพ.ไม่เลื่อนให้ไปตามนัด

สธ.แนะ คนถูก หมอพร้อม เลื่อนนัดฉีดวัคซีน ถาม รพ.อีกครั้ง หาก รพ.ไม่เลื่อนให้ไปตามนัด

หมอพร้อม เลื่อนนัดฉีดวัคซีน สธ. แนะให้ถาม รพ.อีกครั้ง หากไม่เลื่อน ให้ไปตามเดิม หากยังถูกเลื่อน ติดต่อ สายด่วนหมอพร้อม

ใครลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม แล้วถูกเลื่อนนัด ยังไม่รู้จะต้องทำอย่างไรต่อ ต้องอ่าน !

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งขั้นตอนดำเนินการกรณีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ถูกยกเลิกและเลื่อนการนัดฉีควัคซีนโควิด ระบบ หมอพร้อม เฉพาะเขตพื้นที่ กทม. ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564

สามารถลงทะเบียนด้วยการแสกน QR Code ตามภาพ หรือกรอกข้อมูลที่ link

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform...

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน

1. อีเมล (เนื่องจากมีการ upload ภาพ จึงต้องมีการใช้งานผ่านอีเมล)

2. เลขที่บัตรประชาชน

3. ชื่อ นามสกุล

4. วัน/เดือน/ปี เกิด

5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

6. ภาพหน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีน

7. ภาพหน้าจอการถูกยกเลิกการนัดหมาย

หากไม่สะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูล ให้โทรหาสายด่วน #หมอพร้อม ที่หมายเลข 027922333

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขอทำความเข้าใจว่า คนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมช่วง มิ.ย.ในพื้นที่ กทม. หากไม่มีการเลื่อนนัดจาก รพ.ที่ลงทะเบียนให้ไปฉีดวัคซีนตามนัดหมายเดิม หรือถ้ามีการเลื่อนนัด ขอให้ติดต่อสอบถาม รพ.อีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงวันที่ใกล้ฉีดวัคซีนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

เนื่องจากสัปดาห์นี้ กรมควบคุมโรคจะมีการส่งวัคซีนไปเพิ่มเติมตามที่กำหนด ขอให้สอบถาม รพ.ก่อน เพราะอาจกลับมาฉีดได้ตามเดิมก็ให้ไปฉีดที่ รพ.เป็นหลัก แต่อาจมีกลุ่มที่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้ถูกเลื่อนฉีดไปแล้วหรือ รพ.ยังจัดการไม่ได้ ใกล้วันฉีดแล้วยังถูกเลื่อนอีก ก็สามารถมาฉีดที่บางซื่อได้

โดยขอให้โทรไปคอลเซนเตอร์หมอพร้อม ซึ่งมีเกือบ 200 คู่สาย จะมี SMS นัดหมายระบุวันและเวลาฉีด นำมาแสดงเพื่อรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ เริ่มฉีดตั้งแต่ 16 มิ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนมีปัญหาจริงๆ น่าจะมีไม่เกินพันคน ซึ่งเตรียมวัคซีนเผื่อไว้ 2 พันโดสต่อวัน โดยคอลเซนเตอร์หมอพร้อมนัดมาชั่วโมงละ 200 คน ขอให้มาตามเวลานัดเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co