สธ. คาดการณ์อีก 1 เดือนข้างหน้า ถ้าไม่มีมาตรการใดๆ จะมีผู้ป่วย มากกว่า 20,000 คน ต่อวัน

ยังต้องจับตากันต่อเนื่อง! สธ. คาดการณ์อีก 1 เดือนข้างหน้า ถ้าไม่มีมาตรการใดๆ จะมีผู้ป่วย มากกว่า 20,000 คน ต่อวัน
สธ. คาดการณ์อีก 1 เดือนข้างหน้า ถ้าไม่มีมาตรการใดๆ จะมีผู้ป่วย มากกว่า 20,000 คน ต่อวัน

โควิดในไทย ยังไว้ใจไม่ได้จริงๆ สถานการณ์โควิด-19 ในไทยขณะนี้เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงและนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่เพื่อนฝูงและชุมชน จำเป็นต้องลดการเคลื่อนที่ของบุคคล ปิดสถานที่เสี่ยง งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ล่าสุดวานนี้ 15 เม.ย.2564 กระทรวงสาธารณสุข สธ. คาดการณ์ในอีก 1 เดือนข้างหน้า หากไม่มีมาตรการใดๆ จะมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดมากกว่า 20,000 คนต่อวัน กรณีมีมาตรการปิดสถานบันเทิงเสี่ยงในจังหวัด จะมีผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ 2,996 คนต่อวัน และกรณีที่มีมาตรการปิดสถานบันเทิงเสี่ยงในจังหวัด เน้นปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล ลดกิจกรรมการรวมตัวกัน เพิ่มมาตรการทำงานที่บ้าน Work From Home สามารถลดผู้ป่วยติดเชื้อจะลดลงมาประมาณ 391 คนต่อวัน

ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขเน้นการตรวจคัดกรองโรค ควบคุม ติดตาม กำกับ การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน และผู้ป่วยติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น ทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เพื่อป้องกันผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนอาจเสียชีวิตได้และกำจัดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อคนในครอบครัวและในชุมชนได้

ภาพจากอีจัน

สำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมาทำงาน ดังนี้

ขอให้เดินทางโดยรถยนต์ แต่หากต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะขอให้ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง รวมทั้งงดเว้นการรับประทานอาหาร หากสามารถ Work From Home ที่จังหวัดนั้นๆ ได้ จะช่วยลดการนำเชื้อข้ามพื้นที่จากการเดินทางข้ามจังหวัด

หากจำเป็นต้องกลับมา ให้ work from home และกักตนเอง 14 วัน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปจากจังหวัดเสี่ยง เพื่อดูอาการ หากผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือที่หมายเลข 1422 รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหากต้องออกไปในที่สาธารณะ

อดทนอีกนิดนะคะ ตอนนี้มันอาจจะใช้ชีวิตยากนิดหนึ่ง แต่ถ้าทุกอยากมาปกติสุข เราจะกลับมาสุขอีกครั้งเช่นกัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co