สธ. ตั้งจุดคัดกรอง ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด เข้าโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข หรือ สธ. ตั้งจุดคัดกรอง 3 แห่ง นำ ผู้ติดเชื้อโควิด ตกค้างกว่า 2,500 ราย ส่ง เข้าโรงพยาบาล
สธ. ตั้งจุดคัดกรอง ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด เข้าโรงพยาบาล
ภาพ อีจัน

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงถึงการติดตามแก้ปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค-19 ซึ่งรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิด ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีจำนวนเพิ่มขึ้น และพบผู้ติดเชื้อตกค้าง 2,554 ราย ยังไม่มีเตียง

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และกรุงเทพมหานคร ปรับระบบโดยรวบรวมข้อมูลจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สายด่วน 1668 และสายด่วน 1330 ทำให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทวนเช็กและโทรหาผู้ป่วยทุกรายเพื่อลดความซ้ำซ้อน

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ภาพ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อในระบบที่ตรวจสอบข้อมูลชัดเจนแล้วพบว่ายังไม่มีเตียงมีจำนวน 2,554 คน ดังนั้นในช่วง 3 วันนี้ (24-26 เมษายน 2564) ได้มีการติดต่อกลับหาผู้ติดเชื้อทุกรายนัดหมายผู้ติดเชื้อเพื่อรับส่งมายังจุดคัดกรอง 3 จุด ได้แก่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และ Hopsitel ของกรมการแพทย์

เพื่อคัดกรอง ประเมินตามเกณฑ์และรับเข้าสู่สถานพยาบาลที่กำหนด โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นระดับสี 3 สีคือ สีเขียว สำหรับผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการให้นอนโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel สีเหลือง จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนตามที่กำหนดไว้ และสีแดง มีรถพยาบาลจาก 1669 ไปรับและนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที

บรรยากาศการแถลง ฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด
บรรยากาศการแถลง ฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดภาพ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยทั้งหมดนี้จะนำเข้าระบบและดูแลภายใน 26 เมษายน 2564 จนครบทุกราย ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 1,039 ราย รอเข้ารับการรักษาในวันนี้ 814 ราย รวมแล้วครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่รอโรงพยาบาล ในส่วนที่เหลือพบว่ามีผลเป็นลบ มีการปฏิเสธการเข้ารับการรักษาเนื่องจากกักตัวครบ 14 วัน และบางรายมีข้อมูลซ้ำซ้อน

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co