สธ. ร่วม ปคบ. จับคลินิกเถื่อน ลักลอบ ตรวจโควิด ไม่ได้มาตรฐาน

สธ. ร่วม ปคบ. จับคลินิกเถื่อน ใน ปทุมธานี 2 แห่ง ลักลอบ ตรวจโควิด ไม่ได้มาตรฐาน
สธ. ร่วม ปคบ. จับคลินิกเถื่อน ลักลอบ ตรวจโควิด ไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค. 64) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรม สบส.ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปทุมธานี ว่าพบเบาะแสการเปิดคลินิกเถื่อน ซึ่งให้บริการในลักษณะห้องปฏิบัติการตรวจสารคัดหลั่ง ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่ประชาชน ซึ่งคลินิกเถื่อนเหล่านี้ มักจะมีการดำเนินการที่ไม่เป็นมาตรฐาน สุ่มเสี่ยงให้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งในสถานการณ์ที่มีการพบไวรัสสายพันธุ์ โอไมครอน ยิ่งต้องดำเนินการปราบปรามอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรม สบส. ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และ สสจ. ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บ้านกระแซง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยจากการตรวจสอบพบว่า คลินิกดังกล่าวให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 แก่ประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK รายละ 800 บาท โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการกับ สสจ. แต่มีการนำใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล จากสถานพยาบาลอื่นมาแสดง เพื่อตบตาผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ช่วย ซึ่งอยู่ประจำคลินิกทั้ง 2 ราย ก็ไม่ใช่แพทย์ หรือนักเทคนิคการแพทย์

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฯ แจ้ง 3 ข้อหา ได้แก่ 1.ความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 3.ความผิดตามพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ในฐานประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมยึดของกลาง ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป

ด้านนพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า การตรวจสารคัดหลั่งของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องกระทำในคลินิก หรือห้องปฏิบัติการที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้ให้บริการขาดความชำนาญ หรืออุปกรณ์การตรวจไม่ได้มาตรฐาน ผลตรวจก็อาจจะไม่ตรง และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ หรือเกิดการระบาดจากสถานที่เก็บตัวอย่าง จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลทุกครั้งก่อนรับบริการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกที่ขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (http://mrd-hss.moph.go.th/) และห้องปฏิบัติการ หรือห้องแล็บ ที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (https://www.dmsc.moph.go.th/) หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบ หรือสถานที่ตั้งไม่ตรงกับที่แสดงในเว็บไซต์ ขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้เบื้องต้นว่าเป็นคลินิกเถื่อน หรือห้องแล็บเถื่อนให้หลีกเลี่ยงรับบริการ และแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน กรม สบส. โทร 1426 ในวันและเวลาราชการ

คลิปอีจันแนะนำ
ไม่เชื่อก็ลองไปซื้อ … ที่คำชะโนด ลอตเตอรี่ 80 บาท

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co