สธ. เตรียมเสนอ ที่ประชุม ศบค. กำหนด พื้นที่สีแดง 18 จังหวัด สีส้ม 59 จังหวัด

สธ. เตรียมเสนอ ที่ประชุม ศบค. กำหนด พื้นที่สีแดง 18 จังหวัด สีส้ม 59 จังหวัด พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มงวด ร้านอาหารปิด 3 ทุ่ม ห้ามขาย ห้ามดื่มสุรา
สธ. เตรียมเสนอ ที่ประชุม ศบค. กำหนด พื้นที่สีแดง 18 จังหวัด สีส้ม 59 จังหวัด

วันนี้ (15 เมษายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และการประชุมผ่านทางไกล

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564ภาพ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย นายอนุทิน กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจุดเริ่มต้นจากสถานบันเทิง กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในวันนี้ (15 เมษายน 2564) มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,543 ราย ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณา เสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม ยกระดับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ช่วงหลังสงกรานต์ เพื่อป้องกันผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการแพร่เชื้อไปยังครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถานที่ทำงาน และสถานที่อื่นๆ เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็ว รวมถึงเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต และลดผลกระทบระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เมื่อโรคสงบลง จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อไป

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564ภาพ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดูจากสถานการณ์ในจังหวัด ความเสี่ยงในการระบาด ปรับพื้นที่จังหวัดเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น

ส่วนที่เหลือ 59 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนี้

1.ปิดสถานบันเทิง ผับ,บาร์,อาบ อบนวด ทุกจังหวัด

2.ร้านอาหาร นั่งรับประทานในร้านได้ แต่ งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพื้นที่สีแดงเปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. สีส้มเปิดไม่เกิน 23.00 น.

3.งดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกิน 50 คน กรณีที่จำเป็นให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

4.งดกิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค์ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

5.งดการเรียนการสอนในห้องเรียน

6.ปิดสวนสนุกและงดเล่นเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า

ภาพ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชน Work from Home ให้มากที่สุด คุมเข้มมาตรการองค์กร DMHTT คือ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนไทยชนะ/ หมอชนะ แยกกันรับประทานอาหาร ผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัด การสังเกตอาการ 14 วัน และมาตรการอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ จะเสนอ มติจากที่ประชุมฯ ในวันนี้ ต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (16 เมษายน 2564) อีกครั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงภายหลังการประชุมฯ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงภายหลังการประชุมฯภาพ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co