สธ. เผย ยอดโควิด ในประเทศลดลง แต่คลัสเตอร์งานศพ-วงพนัน ระบาดต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุข เผย ยอดติดโควิด ภาพรวมของประเทศลดลง แต่คลัสเตอร์งานศพ-วงพนัน ยังระบาดต่อเนื่อง
สธ. เผย ยอดโควิด ในประเทศลดลง แต่คลัสเตอร์งานศพ-วงพนัน ระบาดต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์ โควิด ในประเทศไทยว่า ภาพรวมของผู้ติดเชื้อยังทรงตัว โดยการติดเชื้อใน กทม. และปริมณฑลลดลง แต่การติดเชื้อในต่างจังหวัด โดยเฉพาะชายแดนใต้ยังอยู่ในระดับสูง

แม้ภาพรวมจะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังพบคลัสเตอร์ใหม่รายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากการรวมกลุ่มของประชาชน เช่น งานศพ วงพนัน

ดังนั้น ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้เข้มงวดตามมาตรการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ลดการใกล้ชิด เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ดีขึ้น และทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด

สำหรับตัวเลขการฉีดวัคซีน โดยนับจากเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 พบว่า ฉีดวัคซีนได้เพิ่ม 914,527 โดส ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายปลายเดือน ต.ค. นี้ จะฉีดให้ได้ร้อยละ 50 ของจำนวนประชากร ขณะนี้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้วจำนวน 38,137,096 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 26,474,522 ราย เข็ม 3 จำนวน 1,980,703 ราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

โดยแยกเป็นวัคซีนแต่ละชนิดได้ดังนี้ ซิโนแวค 22,267,275 โดส แอสตร้าเซเนก้า 29,747,511 โดส ชิโนฟาร์ม 11,031,696 โดส และไฟเซอร์ 3,545,839 โดส โดยเข็มที่ 1 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้รับเกินร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ร้อยละ 63 อสม. ร้อยละ 74 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ร้อยละ 65 ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุ ร้อยละ 61 หญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 14 และนักเรียนนักศึกษา อายุ 12 – 17 ปี ร้อยละ 27

คลิปอีจันแนะนำ
เลิ่กลั่กแล้ว 1 ล้มใส่กล้วยด่างราคาเป็นแสน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co