สธ. เริ่ม ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ โควิด ยกระดับ ตลาดสด ทั่วประเทศ

สธ. เปิด กิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19 ยกระดับมาตรฐาน ด้านความสะอาด ป้องกัน โควิด เข้มมาตรการ COVID Free Setting
สธ. เริ่ม ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ โควิด ยกระดับ ตลาดสด ทั่วประเทศ

ตลาดสดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีรายงานการการแพร่กระจายของเชื้อโควิดบ่อยครั้งมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างมีมาตรการที่จะดูแลและป้องกัน ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดวันนี้ (25 มี.ค. 65) ที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และคณะผู้บริหาร เปิดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19” โดยดร.สาธิต กล่าวว่า ตลาดสดเป็นหนึ่งในสถานที่เสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากมีคนรวมตัวกันจำนวนมาก มีการสัมผัสร่วมจากการจับจ่ายสินค้าหรือใช้บริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ แผงค้า รวมถึงประชาชน เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting เช่น จัดให้มีจุดเข้า-ออกทางเดียว จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ เว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด จัดระบบการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด ปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี ที่สำคัญ ต้องมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมถึงมีการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัย ส่วนผู้บริโภคต้องคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการตลาดของกรมอนามัย ในเดือนมีนาคม 2565 จากประชาชนจำนวน 17,234 คน พบว่า มีพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 83% ส่วนการสังเกตการณ์ตลาดสดต่างๆ พบว่า มีการจัดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิและกำหนดจุดเข้าออกที่ชัดเจน 79.4%

ดร.สาธิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เริ่มต้นกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19” ที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นแห่งแรก และจะรณรงค์ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลในตลาดสดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับด้านความสะอาด ปลอดภัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่มาใช้บริการให้ตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งหากทุกคนมีวินัยและร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจะทำให้ตลาดสดมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของมากขึ้น

ไม่ว่าเป็นตลาดที่ไหน ขอให้ทุกคน ระมัดระวังและใส่ใจกับมาตรการป้องกันให้เคร่งครัด การ์ดอย่าตกกันนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
คอลเซ็นเตอร์ช็อก! เมื่อเจอทะนงทวย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.