สบส. ย้ำ โควิดรักษาฟรี เรียกเก็บค่ารักษา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดี สบส. ชี้แจง หลักเกณฑ์ การเรียกเก็บ ค่ารักษาโควิด 19 โรงพยาบาลเอกชน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท
สบส. ย้ำ โควิดรักษาฟรี เรียกเก็บค่ารักษา ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

(5 พ.ค. 64) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า ระบบการดูแลประชาชน รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักว่า ในภาวะวิกฤตเเบบนี้ การลดภาระให้กับประชาชนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญ

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศว่า โควิด-19 เป็นโรคฉุกเฉินและติดต่ออันตราย เป็นสภาวะฉุกเฉินที่ทุกคนต้องได้รับการรักษาพยาบาล ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.ที่ประกาศเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย ดังนี้

-ฉบับที่ 1 ประกาศใช้รายการยา ค่าห้อง ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าบุคลากร ครอบคลุมความจำเป็นในการดูแล

-ฉบับที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 21 เมษายน 2563 ปรับเพิ่มรายการยาให้ครอบคลุม

-ฉบับที่ 3 ประกาศใช้วันที่ 27 เมษายน 2563 เพิ่มเติมให้ครอบคลุมในเรื่องรถรับส่งผู้ป่วย ค่าทำความสะอาดรถ และค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

สำหรับสถานพยาบาลเอกชนให้ดำเนินการเรียกเก็บจาก สปสช.ตามบัญชีและอัตราแนบท้ายประกาศ ในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ให้เป็นสิทธิของผู้ป่วย และญาติที่จะเลือกรับบริการโดยชำระค่าใช้จ่ายเอง

เมื่อผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาสถานพยาบาลจะต้องได้รับการดูแล 2 เรื่อง คือ ดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากไม่ดำเนินตามประกาศ มีโทษในมาตรา 66 ซึ่งอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบสถานพยาบาลเอกชนฝ่าฝืนดำเนินการเรียกค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย จำนวน 44 เรื่อง ผู้รับบริการ 74 ราย ขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งสถานพยาบาลได้คืนเงินผู้ป่วยทั้ง 74 รายแล้ว สำหรับเดือนเมษายนมีเรื่องคงค้างอยู่ระหว่างสอบสวน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการเก็บค่ารักษาพยาบาล ได้ที่สายด่วน 1330 สปสช และสายด่วน 1426 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co