สปสช.จัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง แจก ปชช. วงเงิน 1,014 ล้านบาท

บอร์ด สปสช. มีมติจัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง “ Antigen Test Kit ” 8.5 ล้านชุด วงเงินกว่า 1 พันล้าน แจก ปชช. ตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเอง
สปสช.จัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง แจก ปชช. วงเงิน 1,014 ล้านบาท

(20 ก.ค. 64) สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 มีมติเห็นชอบเพิ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) วงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท ให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายกับประชาชนต่อไป

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า การจัดหาชุดตรวจ ATK ให้หน่วยบริการแจกจ่ายประชาชนทุกคนทุกสิทธิ จะใช้จ่ายจากงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ให้เครือข่าย รพ.ราชวิถี จัดหาชุดตรวจผ่านองค์การเภสัชกรรม เบื้องต้น 1,014 ล้านบาท ประเมินจากจำนวนผู้ติดเชื้อ และปริมาณชุดตรวจที่คาดว่าจะใช้ราว 8.5 ล้านชิ้น คาดจะให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK เอง ในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ สปสช. ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่น ที่ไม่มีภาระผูกพันทดรองจ่ายค่าบริการโควิด-19 ไปก่อน ระหว่างรองบประมาณที่จะได้รับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ รวมถึงเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจ่ายชดเชยสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด ในวงเงินเหมาจ่าย 2,500 บาทต่อศพ ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันตัวและถุงเก็บศพด้วย

อีจัน
www.ejan.co