สปสช. ประกาศ โรงพยาบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เบิกค่ารถ-PPE ได้

สปสช. ประกาศ โรงพยาบาลไหน ส่งรถไปรับ ผู้ป่วยโควิด - 19 กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา สามารถ เบิกค่ารถ - PPE ได้
สปสช. ประกาศ โรงพยาบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เบิกค่ารถ-PPE ได้

ข่าวดีของผู้ป่วยโควิด ที่ยังรอรับการรักษาอยู่ที่บ้าน ภายใน กรุงเทพ หรือ จังหวัด ที่มีปริมาณเตียง ไม่เพียงพอต่อการรักษา

ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศผ่าน เฟซบุ๊ก เเละ เว็บไซต์

โรงพยาบาล ที่รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาที่ภูมิลำเนา สามารถเบิกค่ารถรับส่งต่อผู้ป่วย พร้อมค่าชุด PPE และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ที่ สปสช.ตามหลักเกณฑ์

ขอบคุณภาพจาก : สปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เเจ้งว่า ตั้งเเต่วันที่ 2 ก.ค.64

สปสช.ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนถึงโรงพยาบาลทุกแห่งว่า โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดำเนินการจัดให้มีรถพยาบาลหรือพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยมารักษาต่อ สามารถขอรับค่าใช้จ่ายมายัง สปสช.ได้ดังนี้

1.ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย

อัตราจ่ายเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสำนักงาน โดยกรณีใช้รถยนต์ จ่ายชดเชยตามระยะทางกรมทางหลวงไป - กลับ โดยจ่ายชดเชยที่คำนวณได้แต่ไม่เกินที่เรียกเก็บ ดังนี้

1.1 ระยะทางไปกลับ ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยตามจริงไม่เกิน 500 บาท

1.2 ระยะทางไปกลับ มากกว่า 50 กิโลเมตร จ่ายชดเชยเริ่มต้น 500 บาท และจ่ายชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ 4 บาท

2.ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้งที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วย

ขอบคุณภาพจาก : สปสช.

นพ.จเด็จ เเจ้งเพิ่มเติมว่า หากโรงพยาบาลไม่สามารถนำรถมารับผู้ป่วย สามารถใช้รถอาสาสมัคร รถมูลนิธิ ที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย

โดย รพ.เป็นผู้เบิกค่ารับส่งต่อกับ สปสช.ได้เช่นเดียวกัน

ผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา สามารถิดต่อไปที่จังหวัดที่มีภูมิลำเนา หรือประสานได้ที่หมายเลขสายด่วน สปสช.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ถือเป็นอีก 1 ทางเลือกที่ดีในการได้รับการรักษาของผู้ป่วยโควิด-19 หากการประสานติดต่อ เเละการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น

Related Stories

No stories found.