สปสช. ย้ำ เกณฑ์ การพิจารณา จ่ายเงิน เยียวยา กรณี แพ้วัคซีน โควิด-19

สปสช. ย้ำ เกณฑ์ การพิจารณา จ่ายเงิน เยียวยา กรณี แพ้วัคซีน โควิด-19
สปสช. ย้ำ เกณฑ์ การพิจารณา จ่ายเงิน เยียวยา กรณี แพ้วัคซีน โควิด-19

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สำหรับการพิจารณามอบเงินชดเชย กรณีที่ประชาชนเกิดอาการแพ้วัคซีนโรคโควิด 19 นั้น สปสช.ได้ตั้งเกณฑ์การพิจารณาไว้แล้ว โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนประเภทใด ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น ประชาชนสามารถยื่นคำร้องให้ สปสช. พิจารณามอบเงินชดเชย เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งหากเป็นไปตามเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ยืนยันว่าจะมีการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นให้ทุกกรณี เนื่องจากสปสช.ไม่ได้กำหนดวงเงินทั้งหมดของโครงการไว้ และที่ผ่านมาจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 600 ล้านบาท

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวอีกว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานั้น จะแบ่งเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว, เหลือง, และแดง โดยหากเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว มีอาการเป็นไข้, ปวดเมื่อยเนื้อตัว, ถึงขั้นที่ต้องนอนโรงพยาบาล จะจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว รับเงินเยียวยาไม่เกิน 100,000 บาท, หากมีอาการข้างเคียงร้ายแรงอื่น เช่น เป็นอัมพาตครึ่งซีก, สูญเสียอวัยวะ จะจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง รับเงินเยียวยาไม่เกิน 200,000 บาท, และหากถึงขั้นเสียชีวิต รับเงินเยียวยาไม่เกิน 400,000 บาท โดยจะพิจารณาเยียวยาตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งได้เน้นย้ำให้การพิจารณาไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร. 1330

คลิปอีจันแนะนำ
ดูคลิปนี้ให้จบ เงินล้านอาจเป็นของคุณ!!!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co