สปสช. เตรียมเพิ่มค่าบริการ ฉีดวัคซีนโควิด ให้รพ. วงเงิน 1,500 ล้าน จาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบ 3

7 มิ.ย.64 สปสช. เตรียมเสนอที่ประชุม เพิ่มเงินค่าบริการ ฉีดวัคซีนโควิด ให้รพ.วงเงิน 1,500 ล้าน ของบเพิ่มจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบ 3
สปสช. เตรียมเพิ่มค่าบริการ ฉีดวัคซีนโควิด ให้รพ. วงเงิน 1,500 ล้าน จาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบ 3
ภาพ อีจัน

เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากรภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมเป็นตัวแทนรัฐช่วย ฉีดวัคซีนโควิด ให้ประชาชน ด้าน สปสช.จึงเตรียมเพิ่มค่าบริการ ฉีดวัคซีนโควิด ให้โรงพยาบาลจากครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท

โดยวานนี้ (28 พ.ค.64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช. วันที่ 7 มิ.ย.64 ที่จะถึงนี้ พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 จากเดิมที่จ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท เพื่อขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะระดมกำลังเข้ามาร่วมเป็นตัวแทนของรัฐในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภาพจาก สปสช.

นพ.จเด็จ กล่าวว่า งบประมาณที่นำมาจ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าฉีดวัคซีนนี้ นำมาจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (พ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบ 3) ซึ่งเดิมกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 38 ล้านคน และได้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ รอบ 2 จำนวน 760 ล้านบาท แต่เมื่อเพิ่มค่าบริการฉีด เป็น 40 บาท/ครั้ง จึงได้เสนอขอรับเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบ 3 อีก 760 ล้านบาทรวมงบประมาณทั้งหมดสำหรับค่าฉีดวัคซีน 1,520 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินส่วนนี้ให้แก่โรงพยาบาลที่ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงเวลา สปสช. ได้ทำหนังสือแจ้งยังกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับการเบิกจ่ายค่าบริการ จาก Moph Immunization Center (MOPH IC) เพื่อนำไปประมวลผลและเบิกจ่ายในทุกๆ ครึ่งเดือนต่อไป

นพ.จเด็จ กล่าว งบประมาณที่นำมาจ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าฉีดวัคซีนนี้ นำมาจาก พ.ร.ก.
นพ.จเด็จ กล่าว งบประมาณที่นำมาจ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าฉีดวัคซีนนี้ นำมาจาก พ.ร.ก.ภาพจาก สปสช.

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co