สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี ช่วย บริจาคโลหิต อย่างเร่งด่วน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี ช่วย บริจาคโลหิต อย่างเร่งด่วน
สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี ช่วย บริจาคโลหิต อย่างเร่งด่วน

การแพร่ระบาดของโควิดระลอก 3 ส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีความต้องการใช้โลหิตเฉลี่ยวันละ 6,500-7,000 ยูนิต ซึ่งปัจจุบันปริมาณโลหิตที่ได้จากการบริจาคทั่วประเทศ มีเพียงวันละ 2,000 ยูนิตเท่านั้น เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากทุกแห่ง คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต
ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตภาพ อีจัน

ด้าน รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สิ้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือด ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือด อาทิ โรคธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับการทำงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ผู้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตบริจาคที่ปลอดภัย ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยยกระดับ มาตรการ 3 ข้อ “คัดกรอง เข้มงวด ครอบคลุม” ดังนี้

1.คัดกรอง สำหรับผู้บริจาคโลหิต ขอให้คัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต เช่น หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่นขึ้น เดินทางไปยังสถานบันเทิง ตลาด สถานที่แออัด พื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย/ผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ต้องงดบริจาคโลหิตอย่างน้อย 14 วัน

โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดหนัก
โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดหนักภาพ สภากาชาดไทย

สำหรับสถานที่รับบริจาคโลหิต มีทั้งในส่วนกลาง และสถานที่รับบริจาคโลหิตส่วนภูมิภาค

• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่

• หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง ได้แก่ สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค), บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง), เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม

ภาคฯ จ.ลพบุรี

ภาคฯ จ.ราชบุรี

ภาคฯจ.ขอนแก่น

ภาคฯจ.นครสวรรค์

ภาคฯ จ.เชียงใหม่

ภาคฯ จ.ภูเก็ต • ภาคฯ จ.ชลบุรี

ภาคฯ จ.นครราชสีมา

ภาคฯ จ.อุบลราชธานี

ภาคฯ จ.พิษณุโลก

ภาคฯ จ.สงขลา

ภาคฯ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง

• โรงพยาบาลตำรวจ

• โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช • โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

• โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

• โรงพยาบาลรามาธิบดี

• โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ทั้งนี้ขอความร่วมมือ ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง หากไม่แน่ใจ ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 14 วัน ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต และตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่รับบริจาค

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1760

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co