สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน รับวัคซีน โมเดอร์นา โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน รับวัคซีน โมเดอร์นา เป็น เข็มกระตุ้น 1 เข็ม โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ ผู้ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์
สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน รับวัคซีน โมเดอร์นา โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย จะเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม (booster) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้

1. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

2. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อน วันที่ 30 กันยายน 2564

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://trcs-booster.kcmh.or.th และสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 24, 25, 26 พ.ย. 2564

โดยสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน คือที่ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 06-5205-3686 หรือ 0-2252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

คลิปอีจันแนะนำ
พฤศจิกายน 64 น้ำท่วม สวี ชุมพร

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co