สภากาชาดไทย เปิดแผนกระจายวัคซีน โมเดอร์นา ฉีดฟรี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

สภากาชาดไทย เปิดแผนกระจายวัคซีน โมเดอร์นา ฉีดฟรี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ย้ำ หน่วยงานรับวัคซีนจัดสรร ห้ามคิดเงิน - จำหน่ายต่อ
สภากาชาดไทย เปิดแผนกระจายวัคซีน โมเดอร์นา ฉีดฟรี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (16 ก.ค. 64) สภากาชาดไทย ได้ออกหนังสือแถลงกรณี สภากาชาดไทยจัดซื้อวัดซีนโควิด-19 Moderna 1 ล้านโดสโดยจะดำเนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชน นั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงว่า สภากาชาดไทยได้รับการประสานจาก องค์การเภสัชกรรม ว่า ได้สำรองวัคซีนโควิด-19 Moderna 1 ล้านโดส ให้แก่ สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาสภากาชาดไทยได้มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna ภายใต้เงื่อนไขที่ องค์การเภสัชกรรม กำหนด ซึ่งคาดว่า สภากาชาดไทยจะได้รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565

โดยสภากาชาดไทยมีแผนการที่จะนำวัคซีนโควิด-19 Moderna ไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเอง อีกส่วนหนึ่งส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์

และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องต่ำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโควิด-19 Modena ให้

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ตามที่ สภากาชาดไทย จัดสรร ต้องนำวัคซีนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายต่อ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบริจาคให้แก่ "กองทุนกาชาด เพื่อการจัดซื้อวัคซีน และยาโควิด-19 สำหรับประชาชน"

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co