สภา ป้องกันโควิดเต็มที่ ห้ามนักข่าว เจอ รมต.ติดเชื้อ เข้าพื้นที่

สภา ยกระดับมาตรการการป้องกัน โควิด ระบาด ประกาศห้าม นักข่าว เจอ รัฐมนตรีติดเชื้อ เข้าพื้นที่มาทำข่าว
สภา ป้องกันโควิดเต็มที่ ห้ามนักข่าว เจอ รมต.ติดเชื้อ เข้าพื้นที่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โดยแจ้งกับสื่อมวลชน เนื้อหาระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ มีความรุนแรง มากขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความห่วงใย เป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดดังกล่าว

จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการทำข่าวใกล้ชิด กับคณะรัฐมนตรี หรือบุคคลที่มี ความเสี่ยงต่อ

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความประสงค์จะเข้ามาทำข่าว ณ อาคารรัฐสภา

ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังกักตัว เพื่อติดตามอาการ และให้สื่อมวลชนท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ทำข่าว ณ อาคารรัฐสภาแทน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ การเข้า - ออก อาคารรัฐสภา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่ง รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มข้นให้มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co