สมาคมประกันวินาศภัย พบมีการใช้เอกสารปลอม ยื่นรับเงิน โควิด

สมาคมประกันวินาศภัย พบ ผู้ทำ ประกันภัยโควิด แบบ เจอจ่ายจบ มีการใช้เอกสารปลอม ยื่นรับเงินเงินค่าสินไหมทดแทนกว่า 500 ล้านบาท!
สมาคมประกันวินาศภัย พบมีการใช้เอกสารปลอม ยื่นรับเงิน โควิด

สมาคมประกันวินาศภัยไทย พบ ผู้ทำประกัน โควิด ใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นจำนวนแล้วกว่า 500 ล้านบาท!

วันนี้ (05 ก.ค. 65) นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เผยว่า สมาคมประกันวินาศภัย ได้รับแจ้งจากบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ หลายบริษัท ว่าพบผู้ที่ทำประกันภัยโควิด โดยใช้เอกสารปลอมในการยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นจำนวนแล้วกว่า 500 ล้านบาท!

ขอบคุณภาพจาก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้มีผู้ทำ ประกันภัยโควิด แบบ เจอจ่ายจบ ที่ติดเชื้อโควิด เป็นจำนวนมาก บริษัทประกันวินาศภัย ที่รับประกันภัยโควิด แบบเจอจ่ายจบ จึงได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันภัยที่ติดเชื้อโควิดให้รวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประกันภัย

ซึ่งจากการเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ทำให้การตรวจสอบเอกสารต่างๆ จำนวนมหาศาลที่ผู้ทำประกันภัยได้ส่งมาให้บริษัทประกันภัยเพื่อแสดงหลักฐานในการขอรับค่าสินไหมทดแทนอาจทำได้ไม่ถี่ถ้วนทั้งหมด ส่งผลให้มีผู้ทำประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบจำนวนหนึ่ง ใช้เอกสารปลอมยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ได้รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อย!

ขอบคุณภาพจาก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การเร่งจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนได้คลี่คลายลง บริษัทประกันภัยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยได้ประสานงานกับโรงพยาบาล หรือสถานที่รับตรวจการติดเชื้อโควิดที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขจึงพบว่า มีผู้ทำประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดจำนวนหลายพันราย ได้ใช้เอกสารปลอมเพื่อยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยและได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว

ซึ่งเอกสารปลอมที่ผู้ทำประกันภัยนำมาใช้ในการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนมีทั้งเอกสารข้อมูลผู้ป่วยปลอม โดยนำหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล (Hospital Number) ของผู้ที่ติดเชื้อโควิดรายอื่นมาใช้เป็นหมายเลขประจำตัวผู้ป่วยของตน รวมทั้งมีการทำเอกสารใบรับรองผลตรวจโควิดปลอมด้วยเป็นจำนวนมาก

การกระทำในลักษณะดังกล่าวจัดว่าเป็นการฉ้อฉลประกันภัยและผู้ที่มีพฤติกรรมฉ้อฉลประกันภัยจะต้องรับโทษตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ประกันภัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่สุจริตเท่านั้น

ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย จะดำเนินการอย่างไรกับผู้ทำประกันที่นำเอกสารปลอมมายื่นรับค่าสินไหมทดแทน ติดตามได้ที่อีจัน

ขอบคุณข้อมูลจาก: สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co