สมาคมภัตตาคารไทย วอน นายกฯ อนุมัติ วัคซีนโควิด ให้คนทำธุรกิจร้านอาหาร

นายก สมาคมภัตตาคารไทย วอน นายกฯ อนุมัติ วัคซีนโควิด ให้คนทำธุรกิจร้านอาหาร
สมาคมภัตตาคารไทย วอน นายกฯ อนุมัติ วัคซีนโควิด ให้คนทำธุรกิจร้านอาหาร

ด้าน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย จึงเขียนจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี รัฐบาล ศบค. วอนช่วยเหลือร้านอาหารเร่งด่วน อีกครั้งโดยมีใจความว่า เรียนท่านนายกฯ อีกครั้งว่า มาตรการเยียวยาต่าง ๆ แม้บางข้อจะได้รับการดำเนินการจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว เช่น เรื่องการจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างในระบบประกันสังคม 50% เป็นต้น แต่ก็ยังมีหลายข้อเรียกร้องที่ยังไม่รับการดำเนินการอย่างเหมาะสมทันเวลา เช่น เรื่องวัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารใน 8 จังหวัดพื้นที่ระบาดรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. ที่ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการ และบุคคลากรในร้านอาหารพื้นที่ กทม. ลงทะเบียนสมัครใจขอรับการฉีดวัคซีนในวันที่ 15-21 พฤษภาคม (รวมเกินกว่า 1 แสนคน)

แต่ปรากฏว่าการจัดสรรวัคซีนของ กทม. ไม่มีส่วนสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนกับทางสมาคมภัตตาคารไทย ไว้แต่อย่างใด

หากบุคลากรภาคธุรกิจร้านอาหาร สามารถได้รับการฉีดวัคซีนได้โดยเร็วจะเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจประเทศโดยตรง และยังมีส่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากร้านอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทั่วไป

สำหรับข้อเสนอในส่วนของกรมอนามัย ที่มีต่อร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อนำไปสู่การผ่อนปรนให้กลับมาเปิดนั่งรับประทานในร้านได้ ซึ่งมีจำนวน 9 ข้อ ดังนี้

1. ต้องให้ร้านอาหารทุกร้านทำแบบประเมิน Thai Stop Covid

2. ปรับลดที่นั่งในร้านเหลือ 25%-50% (สำหรับ open air ร้านเล็ก)

3. เว้นระยะห่าง 2 เมตร

4. นั่งในร้านได้ไม่เกิน 2 ชม.

5. ห้ามกินอาหารร่วมกัน ห้ามกินอาหารในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ต้องแยกอุปกรณ์ของใครของมัน

6. ระบบระบายอากาศในร้านต้องดี

7. คัดกรองพนักงาน ซักประวัติพนักงานทุกคน ทุกวันเพื่อเป็นฐานทะเบียนข้อมูลสำหรับเช็คไทม์ไลน์ความเสี่ยงของพนักงาน

8. พนักงานในร้านทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

9. เข้มงวดพนักงานหลังร้านให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

ขอเรียนให้ทราบว่า แม้บางข้อหากปฏิบัติตามก็เป็นอุปสรรคในการประกอบกรณีร้านขนาดเช่น ร้านเล็กพื้นที่จำกัดจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการร้านอาหารก็พร้อมปฏิบัติเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติโดยเร็ว พร้อมมั่นใจว่า หากอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดนั่งรับประทานในร้านได้ จะไม่เป็นสถานที่แพร่ระบาด หรือ คลัสเตอร์อย่างแน่นอน ยิ่งผู้ประกอบการและบุคคลากรของร้าน ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ก็จะเพิ่มความเชื่อมั่นได้มากขึ้น

ดังนั้นจึงขอความเมตตามายังท่านให้พิจารณาผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถเปิดนั่งรับประทานในร้านได้ทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 14 วันของมาตรการข้อบังคับที่ใช้ล่าสุด เพื่อต่อลมหายใจให้กับธุรกิจร้านอาหารได้ไปต่อ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co