สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กำหนดราคากลาง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เข็มละ 1,900 บาท
ภาพ อีจัน

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กำหนดราคากลาง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เข็มละ 1,900 บาท

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กำหนดราคากลาง วัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา เข็มละ 1,900 บาท รวมฉีด 2 โดส ราคา 3,800 บาท

วันนี้ 7 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้กำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา โดยให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งที่จะให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา คิดค่าบริการเท่ากันทุกแห่ง ในราคาเข็มละ 1,900 บาท ซึ่งจะต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม จึงจะครบโดส รวมเป็นค่าบริการ 3,800 บาท ซึ่งรวมค่าวัคซีนและค่าบริการฉีดแล้ว

สำหรับการนำเข้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะดำเนินการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามา โดยจะสั่งซื้อทั้งหมด 10 ล้านโดส พร้อมทยอยส่งมอบ 3 ครั้ง คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบล็อตแรกได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ จำนวน 4 ล้านโดส และอีก 1 ล้านโดสช่วงต้นปี 2565 ส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านโดส จะทยอยภายหลัง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co