สมุทรสาคร เริ่มฉีด วัคซีนโควิด แล้ว รองผู้ว่าฯ ประเดิมเข็มแรก

ประเดิมเข็มแรก ! รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เริ่มฉีด วัคซีนโควิด เป็นคนแรกของจังหวัด พร้อมด้วยกลุ่มบุคลากรทางแพทย์ของจังหวัด
สมุทรสาคร เริ่มฉีด วัคซีนโควิด แล้ว รองผู้ว่าฯ ประเดิมเข็มแรก
ภาพ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สมุทรสาคร

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด และเป็นประธานในการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกของจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สมุทรสาคร

โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน เป็นผู้ประเดิมฉีดรายแรกของจังหวัดสมุทรสาคร

จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด ทั้ง 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย

จุดที่ 1 ลงทะเบียน วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูล

จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

จุดที่ 3 ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเซ็นยินยอมในการฉีดวัคซีน การสแกน LINE หมอพร้อม

จุดที่ 4 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19

จุดที่ 5 บันทึกข้อมูล/รับใบนัด

จุดที่ 6 จุดพักสังเกตอาการ 30 นาที

จุดที่ 7 วัดความดันโลหิต/ตรวจสอบรับใบนัด

และจุดที่ 8 จุดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

ภาพ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สมุทรสาคร

ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด ต้องฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน โดยในวันนี้ ยังได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีกด้วย อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้แทนแม่ค้าในตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ผู้มีโรคประจำตัว ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมจํานวน 159 คน

ภาพ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สมุทรสาคร

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดรอบแรก จํานวน 70,000 โดส และจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภายใต้การบริหารจัดการ และบริการฉีดวัคซีนโควิดตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกระจายการฉีดวัคซีน ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐ และการให้ความร่วมมือของ โรงพยาบาลภาคเอกชน เพื่อสามารถฉีดกลุ่มเป้าหมายให้ความครอบคลุม และรวดเร็วมากที่สุด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co