สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม ให้กำลังใจ ในสถานการณ์โควิด
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ความว่า "ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดความหวาดหวั่นครั่นคร้ามกันทั่วหน้า ทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทางเพิ่มพูนสติและปัญญา พร้อมทั้งแบ่งปันหยิบยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวภัยและความหดหู่ท้อถอยคุกคามเข้าบั่นทอนความเข้มแข็งของจิตใจในอันที่จะอดทน พากเพียร เสียสละ และสามัคคี"

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co