สสจ.นนทบุรี เปิด “นนท์ ASEAN" ฉีดวัคซีนโควิดให้แรงงานต่างชาติ

สสจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียน “นนท์ ASEAN" ฉีดวัคซีนโควิดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานใน จ.นนทบุรี เท่านั้น อายุ 18 ปีขึ้นไป
สสจ.นนทบุรี เปิด “นนท์ ASEAN" ฉีดวัคซีนโควิดให้แรงงานต่างชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศแจ้งพี่น้องชาวแรงงานต่างชาติ เปิด “ นนท์ ASEAN " จัดฉีดวัคซีนสำหรับชาวพม่า ลาว กัมพูชา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น) โดยฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13-16 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น. ที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontasean

ฉีดวัคซีนที่ อาคารโดม ตลาดกลางบางใหญ่ วันที่ 20, 21, 22 ก.ย. 64

เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดแล้ว (ไม่มีการแจ้ง SMS) ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงวันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

คลิปอีจันแนะนำ
เอ๊ะ! เบอร์ไม่คุ้นโทรมา ให้เอะใจก่อนหลงเชื่อ
อีจัน
www.ejan.co