สสจ.นราธิวาส เผยพบ โควิด สายพันธุ์แอฟริกาใต้ จาก คลัสเตอร์ตากใบ คุมเข้ม สั่งปิดทั้งตำบล !
ภาพจากอีจัน

สสจ.นราธิวาส เผยพบ โควิด สายพันธุ์แอฟริกาใต้ จาก คลัสเตอร์ตากใบ คุมเข้ม สั่งปิดทั้งตำบล !

สสจ.นราธิวาส เผยพบ โควิด สายพันธุ์แอฟริกาใต้ จาก คลัสเตอร์ตากใบ คาด ต้นตอมาจาก การลอบเข้าไทย ฝั่งมาเลเซีย คุมเข้ม สั่งปิดทั้งตำบล !

(22 พ.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานการตรวจพบ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในผู้ป่วยโควิด คลัสเตอร์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

พบผู้ป่วยรายแรกใน คลัสเตอร์ อ.ตากใบ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 เป็นเพศชายอายุ 32 ปี อาศัยอยู่ ม.9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จากการสอบสวนโรค พบว่า มารดา ภรรยาและบุตร ลักลอบจาก มาเลเซีย เข้ามาพักอาศัยร่วมกันตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 ถึงวันที่ 4 พ.ค.64

ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้วันที่ 26 เม.ย.64 ได้รักษาหลายแห่ง ได้เก็บสิ่งส่งตรวจและรายงานผลว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 4 พ.ค.64 ได้ค้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 698 ราย พนเชื้อจำนวน 79 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน จำนวน 160 ราย พบเชื้อ 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ มีการปกปิดประวัติในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง มีกิจกรรม ได้แก่ การละหมาดในมัสยิดร่วมกัน การสูบบารากู่

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค.64 เวลา 15.00 น.) พบผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้จำนวน 81 ราย เป็นผู้ป่วย ต.เกาะสะท้อนจำนวน 74 ราย ต.โพรวันจำนวน 2 ราย ต.ศาลาใหม่จำนวน 5 ราย

มาตรการทางสาธารณสุข

1.นำผู้ป่วยจำนวน 81 ราย ซึ่งไม่มีอาการ 45 ราย อาการเล็กน้อย 29 ราย อาการปานกลาง 7 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน 33 ราย โรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง 41 ราย และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ราย ปัจจุบัน รักษาหายแล้ว 16 ราย กำลังรักษา 65 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

2.เฝ้าระวังสายพันธุ์แอฟริกา โดยการส่งตรวจหาสายพันธุ์ 10 ราย พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา 3 ราย โรงพยาบาลตากใบได้ทำการตรวจภูมิคุ้มกัน พบว่า มี Ig G ขึ้นทั้ง 3 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยกลับบ้านแล้วทั้ง 3 ราย

มาตรการทางสังคม

1.มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาเข้า Local Quarantine

2.มีคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ปิดทั้งตำบล คำสั่งที่ 2568/2564 ลงวันที่ 9 พ.ค.64 มีผลจนถึงวันที่ 22 พ.ค.64 และปิดต่อเนื่องและตั้งจุดตรวจเป็นรายหมู่บ้านในหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.64 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3.ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูล

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co