สสจ.เพชรบุรี สั่ง ห้ามเข้า-ออก โรงงานแคล-คอมพ์ 28 วัน

สำนักงานธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ออกประกาศ สั่งห้ามเข้า-ออก โรงงานแคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ 28 วัน ควบคุมสถานการณ์โควิด-19
สสจ.เพชรบุรี สั่ง ห้ามเข้า-ออก โรงงานแคล-คอมพ์ 28 วัน

20 พ.ค.64) จังหวัดเพชรบุรี ออกประกาศ ห้ามบุคคลเข้า-ออกสถานที่ชั่วคราวและสั่งจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคำสั่งดังนี้

1.ห้ามให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปหรือออกจากอาคารโรงงานที่ 9 บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเสลา 28 วัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

2.ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

2.1 อาการโรงงานที่ 11

2.2 อาคารโรงงานที่ 12

ทั้งนี้ห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในพื้นที่

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co