สสส. ร่วมกับ นักรบชุดขาว วอน ประชาชน ลดบุหรี่ ลดความเสี่ยง ติด-แพร่เชื้อโควิด 19

ภัยร้าย “ควันบุหรี่” ทำเสี่ยงติดโควิด-19 สสส. ร่วมกับ “นักรบชุดขาว” เครือข่ายวิชาชีพฯ วอนประชาชน ลด ละ เลิก บุหรี่ ลดความเสี่ยงติด และ แพร่เชื้อโควิด-19
สสส. ร่วมกับ นักรบชุดขาว วอน ประชาชน ลดบุหรี่ ลดความเสี่ยง ติด-แพร่เชื้อโควิด 19

รู้ไหม ควันบุหรี่ เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างดี

และ คนที่สูบบุหรี่ เมื่อติดเชื้อโควิด 19 มีความเสี่ยงสูง ในการเสียชีวิต

ใครสูบบุหรี่ ลองเปิดใจอ่านข้อมูลจากทีมแพทย์ สักนิด

รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” เปิดเผยว่า

คนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีโอกาสเป็นโรคทางเดินหายใจและปอด เมื่อติดโควิด-19 อาการจะรุนแรงกว่าคนปกติ 2-3 เท่า

กลายเป็นผู้ป่วยวิกฤตจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอดที่ติดโควิด-19 อาการจะสาหัสมาก เพราะสภาพของปอดที่แย่อยู่แล้ว ปอดไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถนำออกซิเจนจากอากาศเข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ

และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเรื่องของควันบุหรี่ กับการแพร่เชื้อโควิด

พญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ให้ข้อมูลไว้ว่า

ควันและละอองไอของบุหรี่ ประกอบด้วย สารคัดหลั่ง น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย และไวรัสของผู้สูบ เมื่อมีการพ่นควันออกไป สารเหล่านั้นจะลอยเป็นระยะทางไกล ดังนั้นหากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูบบุหรี่และปล่อยควันหรือละอองไอออกมา ก็จะทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้เช่นกัน วิกฤตของการระบาดช่วงนี้ ขอให้เลิกบุหรี่เพื่อตัวเราและคนรอบข้าง ไม่ปล่อยควันบุหรี่มือสองแพร่เชื้อให้ผู้อื่น อย่าทำลายสุขภาพตนเอง ลด ละ เลิก เพื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลง

พญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.

กล่าวว่า สสส. ตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบ ทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ จึงได้ริเริ่มการพัฒนานวัตกรรมกลไกการให้คําปรึกษาการเลิกบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก และได้รับข้อมูลการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้องจาก ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีกลไกทั้งการให้คําปรึกษาการเลิกบุหรี่ทั้งแบบเลิกด้วยตัวเอง และเลิกด้วยแพทย์ผ่านการบําบัดรักษา ซึ่ง สสส. ได้ดําเนินการควบคู่ไปกับประสานพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดควันบุหรี่ โดยสนับสนุนมาตรควบคุมยาสูบในทุกระดับ ส่งเสริมมาตรการสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ การรณรงค์ให้ความรู้ แก่สังคม ตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมการสูบบุหรี่ ส่งผลถึงพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด

โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ลงได้ตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคือ ลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือ 15% ของประชากรทั่วโลก หรือมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่เกิน 9 ล้านคน ภายในปี 2568

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.

ใครที่สูบบุหรี่ อยู่ตอนนี้ ไม่ต้องเลิก ไม่ต้องลด เพื่อใครก็ได้นะคะ แต่ ทำเพื่อตัวเอง ก็เพียงพอแล้ว

ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co