หนองคายเจอ คลัสเตอร์ในโรงเรียน เร่งหาต้นตอ

ช็อกชาวหนองคาย! เจอ คลัสเตอร์ในโรงเรียน ครูเเละนักเรียน ติดโควิดเเล้ว 353 คน เร่งหาต้นตอเชื้อ ยังไม่ชัดเจน มาจากไหน
หนองคายเจอ คลัสเตอร์ในโรงเรียน เร่งหาต้นตอ

ลามถึงหนองคาย โควิดตัวร้าย

วานนี้ 6 ก.ย.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย มีคำสั่งปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 64 หลังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยมีการตรวจนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 876 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้วจำนวน 353 ราย

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 33/2564 ลงนามโดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดหนองคาย โดยมีคำสั่งปิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 64 เพื่อทำความสะอาดสถานที่ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใจ ให้ปลอดจากเชื้อและทำการคัดกรอง ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ซึ่งในวันที่ 4 – 5 กันยายน 64 แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรฯ ได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ลงพื้นที่สอบสวนและสนับสนุนตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคโควิด-19 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทีม CDCU อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยทำการคัดกรองครู-บุคลากร 83 คน และนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนจำนวน 793 คน รวมทั้งสิ้น 876 คน ผลการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 353 คน จึงนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโพนพิสัย และโรงพยาบาลหนองคาย

ล่าสุดในวันพรุ่งนี้ จะมีการเเถลงข่าวถึงต้นตอการเเพร่เชื้อ ในคลัสเตอร์ใหญ่นี้

คลิปอีจันแนะนำ
หุ่นยนต์ผู้ช่วยด่านหน้า ลดการติดโควิด #Moobot

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co