หมอพร้อม เปิดลงทะเบียน นัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ที่ถูกยกเลิกนัด

เช็กด่วน หมอพร้อม เปิดลงทะเบียน นัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ที่ถูกยกเลิกนัด
หมอพร้อม เปิดลงทะเบียน นัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน ที่ถูกยกเลิกนัด
ภาพจากอีจัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “วัคซีนโควิด-19” รัฐบาลฯ ของทุกประเทศทั่วโลก ต่างต้องการให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีวิธีการกระจายวัคซีนต่างกัน

สำหรับประเทศไทย เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วระยะหนึ่ง โดยประชาชนทั่วไปจะจองคิวผ่านการลงทะเบียนใน LINE ACCOUNT หมอพร้อม แต่มีบางคนที่ถูกยกเลิกนัด หรือเลื่อนวันฉีดวัคซีน

ล่าสุดเพจ “หมอพร้อม” ประกาศให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกฉีดวัคซีนโควิด-19 ลงทะเบียนจองคิวอีกครั้ง เพื่อขอรับวัคซีนทดแทน ตามขั้นตอนดัง นี้

ผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังจองคิว สามารถลงทะเบียนเพื่อจัดระบบการรับวัคซีนทดแทน ตาม QR Code หรือ link ที่แนบมานี้

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

https://docs.google.com/forms

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน

1. อีเมล (เนื่องจากมีการ upload ภาพ จึงต้องมีการใช้งานผ่านอีเมล)

2. เลขที่บัตรประชาชน

3. ชื่อ นามสกุล

4. วัน/เดือน/ปี เกิด

5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

6. ภาพหน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีน

7. ภาพหน้าจอการถูกยกเลิกการนัดหมาย

โดยหมอพร้อมจะแจ้งวันและสถานที่ฉีดวัคซีนให้ท่านทราบโดยเร็ว

ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด หมอพร้อมจะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co