หมอยง ชี้ กลุ่มเสี่ยง 608 ต้อง รับวัคซีน ป้องกันอันตราย ลดความสูญเสีย

หมอยง ชี้ กลุ่มเสี่ยง 608 ต้อง รับวัคซีน ป้องกันอันตราย ลดความสูญเสีย

หมอยง แนะ กลุ่มเสี่ยง 608 ควรรับวัคซีน เพื่อ ป้องกันอันตราย ลดความสูญเสีย ชี้ ไม่บังคับ แต่ให้คำนึงถึงประโยชน์

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยมีใจความว่า การรับวัคซีน covid 19 เป็นไปโดยสมัครใจ จะเลือกวัคซีนชนิดใด ก็สามารถทำได้ ซึ่งต้องมีการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัคซีน และประโยชน์ในการได้รับวัคซีน รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์

ส่วนการตัดสินใจว่าจะรับวัคซีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้รับ ไม่ได้มีการบังคับ โดยคำนึงถึง น้ำหนักของประโยชน์และความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีแน่นอน เรื่องของความจำเป็นก็ต้องตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะที่เราเรียกว่า 608 คือผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อโควิค 19 จะทำให้เกิดความรุนแรง ต้องนอนโรงพยาบาล หรืออาจจะเข้า ICU และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังที่เราเห็นยอดการเสียชีวิตทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง กลุ่มดังกล่าวจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องได้รับการป้องกัน และดูแลเป็นพิเศษ สิ่งหนึ่งในการลดความรุนแรงคือ วัคซีน

ทั่วโลกขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 11,000 ล้านโดส วัคซีนขณะนี้มีเพียงพอ ให้เลือกชนิดของวัคซีนได้เลย ซึ่งหลังจากนี้เราจะต้องอยู่กับ โควิด 19 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

คลิปแนะนำอีจัน
นาทีหนูน้อย เดินหลงทาง กลางถนนมืด! โชคดีคนเจอตั้งสติ โทรหากู้ภัยมาดู

Related Stories

No stories found.