หมอยง ชี้ ภูมิคุ้มกันหมู่ แก้ปัญหา โควิด ไม่ได้ ย้ำ ฉีดวัคซีน ให้มาก

หมอยง ชี้ แนวคิด ภูมิคุ้มกันหมู่ ไม่สามารถ แก้ปัญหา โควิด ระบาด ย้ำ ต้อง ฉีดวัคซีน ให้มาก แนะ วัคซีนฝรั่งเศส ได้ผลดี
หมอยง ชี้ ภูมิคุ้มกันหมู่ แก้ปัญหา โควิด ไม่ได้ ย้ำ ฉีดวัคซีน ให้มาก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด โดยมีใจความสำคัญว่า เรามีความพยายามที่จะกวาดล้าง ไวรัสโควิด19 ให้ได้เหมือนกับโรค SARS ที่ระบาดในปี 2003 แต่ก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้ ต่อมาได้มีการคิดถึงภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อจะยุติการระบาดของโรค แนวคิดการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนจึงเป็นทางออก ให้ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทาน เพื่อปกป้องประชากรส่วนน้อยที่ไม่มีภูมิต้านทาน โดยคาดการณ์ตามอํานาจการกระจายโรค อยู่ที่ 2-3 ก็จะใช้ภูมิต้านทานหมู่ ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ก็น่าจะยุติบรรเทาลงได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์เดลต้า การแพร่กระจายของโรคได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้น

ปัจจุบันเราทราบกันดีว่า วัคซีนป้องกันความรุนแรงของโรค ลดการป่วย การเสียชีวิต ลดการนอนโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ดังนั้นเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่ จึงไม่สามารถที่จะทำให้โรคสงบลงได้ จากบทเรียนของไข้หวัดใหญ่ จะพบว่า วัคซีนก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ และการระบาดเป็นฤดูกาล ทำให้สายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการเฝ้าระวังสายพันธุ์ คัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม นำมาพัฒนาวัคซีนประจำปี ไม่ว่าจะเป็น ซีกโลกเหนือ หรือซีกโลกใต้ องค์การอนามัยโลกจะเป็นคนกำหนด Covid 19 vaccine เมื่อเริ่มต้นพัฒนา เห็นหนทางสดใสมาก เพราะ มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90 ในการลดการป่วยแบบมีอาการ ซึ่งสูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่มีประสิทธิภาพเพียง 50% แต่ในความจริง ประสิทธิภาพในการป้องกันดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนแรกเท่านั้น เมื่อผ่านเวลาไป ภูมิต้านทานจะลดลง ไวรัสเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ทำให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก เพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น ก็จะเห็นได้ชัดว่าการป้องกันโรคลดลง จึงมีความพยายามที่จะให้มีการกระตุ้น ให้ภูมิต้านทานขึ้นสูงและอยู่นาน

ในปัจจุบันทราบแล้วว่าภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นจากวัคซีนส่วนใหญ่ จะเป็นเพียงส่วนต่อหนามแหลมของตัวไวรัส และภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีน สู้ภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ หากมีการติดเชื้อ แล้วกระตุ้นด้วยวัคซีน ประสิทธิภาพในการป้องกันจะสูงกว่าภูมิต้านทานจากวัคซีนอย่างเดียว หากจำลองให้เกิดการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ หรือการใช้วัคซีนให้คล้ายกับการติดเชื้อมากที่สุด แล้วกระตุ้นด้วยวัคซีนที่มีอยู่ ก็จะได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งฝรั่งเศสก็กำลังพัฒนาวัคซีนเชื้อตาย ให้มีประสิทธิภาพสูง โดยการใส่สารช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน ถึง 2 ชนิด คือ Alum เช่นเดียวกับวัคซีนของจีน และเพิ่ม CpG เข้าไปอีก 1 ตัว เพื่อจะจำลองให้คล้ายกับการติดเชื้อมากที่สุด ซึ่งจากผลการศึกษา ทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป ตั้งความหวังไว้มาก มีการจองวัคซีนของฝรั่งเศสไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากต้องการลดการป่วยตาย ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่า ภายในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดส

คลิปอีจันแนะนำ
จากเด็กตักไอติม สู่เจ้าของธุรกิจ!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co