หมอยง ชี้ โอมิครอน กระจายเร็ว แทนที่ เดลต้า เร็วกว่าที่คาดการณ์

หมอยง ชี้ โอมิครอน ระบาดเร็ว คาด แพร่กระจาย แทนที่ เดลต้า เร็วกว่าที่คาดการณ์
หมอยง ชี้ โอมิครอน กระจายเร็ว แทนที่ เดลต้า เร็วกว่าที่คาดการณ์

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยมีใจความว่า ไวรัสโควิด สายพันธุ์ โอมิครอน ระบาดได้รวดเร็วมาก กระจายไปทั่วโลก ขยายตัวเพิ่มขึ้นและกำลังจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า จากการศึกษาติดตามของศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่มาของตัวอย่างทั้งหมด ในระยะแรกก่อนปีใหม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หลังจากนั้นจะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ติดเชื้อในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ และ วันที่ 10 มกราคม เป็นตัวอย่างที่ตรวจในผู้ติดเชื้อที่ติดในประเทศไทยทั้งหมด ไม่มีตัวอย่างที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้ว โดยจะเห็นได้ว่า จำนวนการตรวจพบสายพันธุ์ โอมิครอน มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าเกือบทั้งหมด เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เดิมคิดว่าสายพันธุ์โอมิครอน จะมาแทนที่ทั้งหมดในปลายเดือน มกราคม

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ โอมิครอน ได้เพิ่มจำนวนอัตราการติดเชื้อ เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้ามาก ในช่วงสายพันธุ์เดลต้าที่จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์แอลฟา ยังใช้เวลานานกว่านี้

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการแพร่กระจาย โดยเฉพาะการติดต่อในสายพันธุ์ โอมิครอน แพร่กระจายได้เร็วมาก จึงสามารถที่จะมาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า ตามหลักวิวัฒนาการของไวรัส และในที่สุด สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยก็จะเป็น โอมิครอน

คลิปอีจันแนะนำ
เสียงสะท้อน แม่ค้าลาดปลาเค้า #ไข่ขึ้นราคา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co