หมอยง ชี้ โอมิครอน ระบาดเร็ว เตือน ประชาชน รับข้อมูล ให้ ถูกต้อง

หมอยง ชี้ โอมิครอน ระบาดเร็ว กระจายไปทั่วโลก เตือน ประชาชน รับข้อมูล ให้ ถูกต้อง
หมอยง ชี้ โอมิครอน ระบาดเร็ว เตือน ประชาชน รับข้อมูล ให้ ถูกต้อง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยมีใจความว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แพร่ระบาดได้รวดเร็วมาก และกระจายไปทั่วโลก พบแล้วมากกว่า 140 ประเทศ หรือจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้ แสดงถึงการขยายตัวเพิ่มขึ้นเร็วมากและกำลังจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า ผู้ติดเชื้อ โอมิครอน มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา อัตราผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่า และภาพรวมอัตราการตายของ โอมิครอน ก็ลดลงกว่าสายพันธุ์ที่มีการระบาดก่อนหน้านี้ ขณะที่การตรวจวินิจฉัย ไม่ว่าจะเป็น RT-PCR หรือการตรวจอย่างรวดเร็วด้วย ATK ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ เพราะ RT-PCR ส่วนมากเราใช้ยีน N และ RdRp ที่มีความคงที่ ส่วน RDT ก็เป็นการตรวจ nucleocapsid ไม่ใช่เป็นการตรวจหา spike protein ซึ่งส่วนของ nucleocapsid มีความเสถียรมากกว่า และ โอมิครอน หลบหลีกภูมิต้านทานได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนที่ผ่านมาลดลง ประกอบกับ ระยะฟักตัวของโรคสั้น จึงต้องใช้ระดับภูมิต้านทานที่สูงอยู่ตลอดเวลา ในการป้องกันการติดโรค เมื่อภูมิต้านทานลดลงก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ แต่กระบวนการกำจัด หรือหายจากโรค อาศัยระบบภูมิต้านทานส่วนอื่นด้วย จึงทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน มีอาการของโรคน้อยลง และจะหายจากโรคได้เร็วกว่า

อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ผลกระทบทางจิตใจ ในบางครั้งมีความสำคัญมากกว่าทางร่างกาย สังคมปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสาร ส่งถึงกันได้รวดเร็วมาก มีการสื่อทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ในบางข่าวจะมีความจริงเพียงเล็กน้อย และใส่ความเห็นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรจะแยกแยะความจริงให้ได้

คลิปแนะนำอีจัน
สาวงง ติดโควิด มาจากไหน ?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co