หมอยง ระบุ วัคซีนเชื้อตาย เหมาะเป็นตัวเริ่มต้น เป็นตัวกระตุ้นที่ไม่ดี

หมอยง ระบุ การกระตุ้นเข็ม 3 ไม่ควรใช้ วัคซีนเชื้อตาย เพราะเหมาะเป็น ตัวเริ่มต้น แต่เป็น ตัวกระตุ้น ที่ไม่ดี
หมอยง ระบุ วัคซีนเชื้อตาย เหมาะเป็นตัวเริ่มต้น เป็นตัวกระตุ้นที่ไม่ดี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยมีใจความว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารที่เก่าแก่ และยอมรับทั่วโลก "VACCINE" ว่าเป็นการกระตุ้นด้วย AstraZeneca ได้ผลดี อ้างอิงจากวารสาร https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.11.083

ขอบคุณภาพ : Yong Poovorawan

ส่วนการศึกษา การกระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อ ด้วยวัคซีนชนิดต่างกัน ได้แก่ กระตุ้นด้วยวัคซีนเชื้อตาย (Sinopharm) ไวรัส Vector (AstraZeneca) หรือ mRNA (Pfizer) ที่ระยะเวลา 3 เดือนหลังเข็ม ที่ 2 ได้ส่งไปในวารสารแล้ว พร้อมกับเผยแพร่ใน MedRxiv (https://medrxiv.org/cgi/content/short/2021.12.03.21267281v1)

ขอบคุณภาพ : Yong Poovorawan
ขอบคุณภาพ : Yong Poovorawan

โดยจะเห็นว่าทั้ง 3 วัคซีนที่ใช้กระตุ้น สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้ ในระดับที่แตกต่างกัน ถ้าวัดภูมิต้านทานต่อ Spike โปรตีน การกระตุ้นด้วย mRNA จะได้ภูมิต้านทานสูงสุด รองลงมาคือ virus Vector แล้วตามด้วยเชื้อตาย

วัคซีนเชื้อตายมีส่วนของไวรัสทั้งตัวจึงมี nucleocapsid จึงตรวจพบภูมิต้านทานต่อ nucleocapsid การตรวจวัดซีรั่ม IgA การตอบสนองสูงใน mRNA และไวรัส Vector มากกว่าวัคซีนเชื้อตาย ดังนั้นสรุปได้ว่า วัคซีนเชื้อตายเป็นตัวเริ่มต้นที่ดี แต่เป็นตัวกระตุ้นที่ไม่ดี ซึ่งการกระตุ้นควรใช้วัคซีน virus vector หรือ mRNA จะได้ผลดีกว่า

คลิปอีจันแนะนำ
จากความเหลื่อมล้ำ...สู่การสร้างอาชีพ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co