หมอยง เตือน เด็ก แพร่เชื้อ โควิด ได้ง่าย เพราะต้องมี คนดูแล ตลอด

หมอยง เตือน เด็ก มีโอกาส แพร่เชื้อ โควิด ไปสู่ครอบครัว ได้ง่าย เพราะต้องมี คนดูแล ตลอด
หมอยง เตือน เด็ก แพร่เชื้อ โควิด ได้ง่าย เพราะต้องมี คนดูแล ตลอด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยมีใจความว่า จากการศึกษาในอเมริกา ในช่วงที่มีการระบาดสูงมากของโอมิครอน มีเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เพราะมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเด็กจำนวนหนึ่งที่เข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุอื่น แต่ตรวจพบโควิด 19 ก็มีมากขึ้น ปัญหาสำคัญของการติดเชื้อในเด็ก ที่มีอาการน้อย แต่ เด็กจะเป็นผู้กระจายเชื้อหรือแพร่เชื้อได้ดีมาก เพราะหากเด็กป่วย จะไม่สามารถแยกตัวเองออกไปได้ ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ติดโรคไปด้วย ซึ่งจากที่ได้พบมา ผู้เป็นแม่มักจะยอมติดเชื้อด้วย เพราะต้องดูแลรักษาลูก รวมทั้งบุคคลในบ้าน เมื่อเด็กคนหนึ่งเป็น พี่น้องที่วิ่งเล่นด้วยกัน ก็จะติดกันอย่างแน่นอน

ในอดีตที่ผ่านมา เชื้อส่วนใหญ่อยู่ในผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่สามารถแยกตัวออกมาได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเด็ก แต่เมื่อมีการระบาดอย่างมากโดยเฉพาะ โอมิครอน การติดเชื้อจะลงมาสู่เด็กอย่างแน่นอน ขณะที่การติดเชื้อในเด็กนั้น ภาระความรุนแรงโรคน้อยมาก แต่จะเป็นผู้กระจายโรค ไปสู่คนในบ้าน ไปสู่ผู้ดูแล ด้วยการสัมผัสใกล้ชิด กอดจูบ เล่นด้วยกันระหว่างเด็ก อีกทั้งการที่เด็กต้องไปโรงเรียนนั้น จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน ที่เหมือนกับโรคหวัดทั่วไปโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ส่วนเด็กโตหรือวัยรุ่น จะมีสภาพสังคม และการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการระบาดในวงกว้างได้มากกว่าเด็กเล็ก

ถึงแม้ว่าความรุนแรงของโรคในเด็กจะน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ แต่การแพร่กระจายโรคมีมากกว่า วัคซีนที่ใช้ในเด็กจะต้องมีความปลอดภัย และจะต้องมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่า ลดความรุนแรงของโรค เพราะถ้าให้วัคซีนแล้วเด็กยังสามารถติดเชื้อ โดยไม่มีอาการ จะไม่เกิดประโยชน์ในการลดการแพร่กระจายโรคได้ ช่วงเวลาที่ผ่านมา เด็กมีปัญหาเรื่องการเรียน ที่ต้องเรียนทางไกล ทำให้ประสิทธิภาพการศึกษาของเด็กลดลงอย่างมาก โรคโควิด 19 โอมิครอน มีแนวโน้มความรุนแรงโรคลดลง แม้ในอนาคตไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องมีภูมิต้านทาน ไม่ว่าจะเป็นการได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อ และ ชีวิตของเด็ก ก็จะต้องกลับเข้าสู่สภาพเดิมโดยเฉพาะชีวิตในโรงเรียน

คลิปแนะนำอีจัน
ลุงขากะเผลก ยังพุ่งมาเฉี่ยว!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co