หมอยง เผย ฉีดวัคซีน ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ภูมิต้านทาน สูงถึง 99.4%

หมอยง เผย ฉีดวัคซีน ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ภูมิต้านทาน สูงถึง 99.4%

หมอยง เผย ผลการศึกษาร่วมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร พบ ฉีดวัคซีน ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ภูมิต้านทาน ต่อสไปค์โปรตีน สูงถึง 99.4%

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า

ข้อความโพสต์ต้นฉบับบ
ข้อความโพสต์ต้นฉบับบภาพ Facebook : Yong Poovorawan

ทางศูนย์ฯ ได้ทำการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ถึงภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinovac 2 เข็มห่างกัน 3 สัปดาห์ ตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังการให้วัคซีน พบว่าภูมิต้านทานขึ้นได้ดีมาก เป็นที่น่าพอใจ 4 สัปดาห์หลังฉีดเข็ม 2 ภูมิต้านทานที่ขึ้นได้เท่าเทียมกับภูมิต้านทานที่ตรวจพบจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติที่ 4 ถึง 8 สัปดาห์

ภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีน
ภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนภาพ Facebook : Yong Poovorawan

ผู้ที่ฉีดวัคซีนตรวจพบภูมิต้านทาน ต่อสไปค์โปรตีน (Spike Protein) หรือหนามแหลม ถึงร้อยละ 99.4 ในขณะผู้ที่ติดเชื้อตรวจพบภูมิต้านทาน ร้อยละ 92.4 ระดับภูมิต้านทานในกลุ่มที่ฉีดวัคซีน 2 เข็มมีค่าเฉลี่ยเรขาคณิต อยู่ที่ 89.5 u/ml ส่วนผู้ที่ติดเชื้อในธรรมชาติจะมีระดับภูมิต้านทานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 61 u/ml แสดงให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นได้เท่าเทียมกับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ

อัตราการตรวจพบภูมิต้านทาน
อัตราการตรวจพบภูมิต้านทานภาพ Facebook : Yong Poovorawan

ขณะนี้กำลังศึกษาระยะยาวถึงความคงอยู่ของภูมิต้านทาน เพื่อจะคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดการติดโรค หรือเป็นซ้ำ เพราะเป็นที่ทราบดีแล้วว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ถึงหายแล้วก็ยังมีโอกาสที่อาจจะติดเชื้อซ้ำได้ แต่ความรุนแรงน่าจะน้อยลง จากผลการศึกษานี้จะช่วยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนเข็มที่ 3 หรือไม่ และถ้าจะต้องกระตุ้นจะกระตุ้นเมื่อใด

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co