หมอยง เผย ซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตรา ขวาง เดลต้า ได้

หมอยง เผย ผลวิจัยจุฬาฯ กระตุ้น วัคซีนโควิด เข็ม 3 ด้วย แอสตราเซเนกา หลังได้รับ ซิโนแวค แล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูง ขัดขวาง สายพันธุ์เดลต้า ได้
หมอยง เผย ซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตรา ขวาง เดลต้า ได้

วันนี้ (23 ก.ย.64) นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยถึง การฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็มที่ 3 ว่า

การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัส Covid-19 ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง การกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้นจึงมีความจำเป็น

การฉีดวัคซีนมี การให้เบื้องต้น และ กระตุ้น เช่น ไวรัสตับอักเสบบี จะให้เบื้องต้น 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน และกระตุ้นเข็มที่ 3 อีก 6 เดือนต่อมา

ในทำนองเดียวกัน วัคซีน Covid 19 ถ้ามีการกระตุ้นเข็ม 3 ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นมาก

การให้วัคซีนเบื้องต้น 2 เข็ม เช่นเชื้อตาย เปรียบเสมือนให้ร่างกายรู้จักเหมือนการติดเชื้อ เมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด Virus vector หรือ mRNA กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมาก งานวิจัยที่ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส จุฬา แสดงให้เห็น ใน preprint

Attachment
PDF
งานวิจัยที่ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส จุฬา.pdf
Preview

การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หลังจากได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูงมาก และขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าในการทดลอง และ มีระดับภูมิต้านทาน IgA ในเลือดสูงกว่าการให้เบื้องต้นอย่างมาก

การตรวจในห้องปฏิบัติการ ภูมิที่สูงขึ้นสามารถขัดขวางสายพันธุ์ไวรัสเดลต้าได้

หลายประเทศมีการให้วัคซีนเข็ม 3 กันแล้ว ประเทศไทยให้เข็ม 3 ด้วยวัคซีนตามคุณสมบัติและการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค

คลิปอีจันแนะนำ
longcovid คืออะไร

Related Stories

No stories found.