หมอยง เผย วัคซีนโควิด ไม่แนะนำ ให้ฉีดพร้อมวัคซีนอื่น กฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง เผย วัคซีนโควิด ไม่แนะนำ ให้ฉีดพร้อมวัคซีนอื่น หากเกิดอาการข้างเคียง จะไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นผลจากวัคซีนอะไร กฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา
หมอยง เผย วัคซีนโควิด ไม่แนะนำ ให้ฉีดพร้อมวัคซีนอื่น กฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา
ภาพ อีจัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan กรณีแนวทางปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด สามารถฉีดพร้อมวัคซีนตัวอื่นได้หรือไม่ ซึ่งปกติสามารถทำได้ แต่สำหรับประเทศไทยเราเพิ่งให้วัคซีนโควิด ดังนั้นกฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา เพราะถ้าไม่เช่นนั้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียงขึ้น จะไม่สามารถแยกออกว่าเป็นผลมาจากวัคซีนอะไร โดยข้อความต้นฉบับ ระบุว่า

โพสต์ข้อความต้นฉบับ
โพสต์ข้อความต้นฉบับภาพ Facebook : Yong Poovorawan

ตามทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในอดีต การให้วัคซีนพร้อมกันหลายๆ ตัว สามารถทำได้

แต่สำหรับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ และเรายังเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงไม่แนะนำให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เพราะเมื่อเกิดอาการข้างเคียงแล้วจะไม่ทราบว่าเกิดจากวัคซีนใด

ในทางปฏิบัติเราจะให้ห่างกันกับวัคซีนอื่น 2 สัปดาห์ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนอื่นๆ และขอให้กำหนดวัคซีนโควิด-19 ในความสำคัญต้องให้ก่อน

บางคนอ่านมา และมาถาม ว่าประเทศอเมริกา บอกว่า วัคซีนโควิด-19 ให้พร้อมกับวัคซีนอื่นได้ เพราะเขาใช้มาหลายร้อยล้านโดส และประชาชนค่อนข้างมั่นใจและเข้าใจ วัคซีนที่เขาใช้กับบ้านเราใช้ ก็ไม่เหมือนกัน จึงยังไม่สามารถที่จะเอาแนวทางปฏิบัติของอเมริกามาใช้กับประเทศไทย

โพสต์ข้อความต้นฉบับ
โพสต์ข้อความต้นฉบับภาพ Facebook : Yong Poovorawan

สำหรับประเทศไทยเราเพิ่งให้วัคซีน ดังนั้นกฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา เพราะถ้าไม่เช่นนั้น เมื่อเกิดอาการข้างเคียงเกิดขึ้น เราจะไม่สามารถแยกออกว่าเป็นวัคซีนอะไร ขณะนี้เราต้องการรวบรวมอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย เราจึงแนะนำไม่ให้พร้อมกับวัคซีนอื่น ยกเว้นวัคซีนอื่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า เมื่อเวลาถูกสุนัขกัด จำเป็นต้องให้ก็ให้พร้อมได้ วัคซีนบาดทะยัก เมื่อเวลามีบาดแผล ก็สามารถให้ได้ไม่ต้องรอถึง 2 สัปดาห์

กฎเกณฑ์ของเราก็คือของเรา ที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ การเลื่อนวัคซีนอื่นออกไป 2 สัปดาห์ หรือกำหนดระยะห่างออกไป หรือก่อน 2 สัปดาห์ ไม่มีผลในทางปฏิบัติในการให้วัคซีนในประเทศไทย จนกว่าเราจะมีความมั่นใจ และมีข้อมูลมากเพียงพอ แนวทางการปฏิบัติก็สามารถปรับเปลี่ยนได้

#หมอยง

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co