AD

หมอยง เผย 10 ประโยชน์ วัคซีนโควิด

หมอยง โพสต์เฟซบุ๊กเผยประโยชน์ 10 ข้อ วัคซีนโควิด
หมอยง เผย 10 ประโยชน์ วัคซีนโควิด
AD

21 ก.พ. 2564 หมอยง หรือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเผย 10 ข้อ ประโยชน์ วัคซีนโควิด โดยระบุว่า

“โควิด 19 วัคซีน ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ จุดมุ่งหมายการให้ วัคซีน โควิด 19 ข้อมูลชัดเจนว่า โควิด 19 วัคซีน ลดการเกิดโรค และลดความรุนแรงของโรค และน่าจะป้องกันการกระจายของโรค ดังนั้นประโยชน์ที่ได้น่าจะประกอบไปด้วย

1. โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง

2. การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า คนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่า คนที่มีอาการ

3. เป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา ก็จะลดการระบาดของโรค

4. จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง ระบบสาธารณสุขจะได้ใช้ ไปดูแลโรคอื่น

5. ชีวิตความเป็นอยู่ ก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติ

6. ภาวะเศรษฐกิจต่างๆก็จะดีขึ้น

7. การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆก็จะได้มีงานทำ

8. การศึกษาของนักเรียน จะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ

9. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น

10. สุขภาวะความเครียด สภาพจิตใจต่างๆก็จะดีขึ้น

วัคซีนโควิด ที่ใช้ในปัจจุบันฉีดไปแล้วมากกว่า 200 ล้านโดส จากบริษัทใหญ่ๆเช่น Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V โดยที่มีอาการข้างเคียงไม่ต่างกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าสามารถนำวัคซีนดังกล่าว เข้าสู่ประเทศไทยได้ก็ควรรีบจะทำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว

เมื่อวัคซีนเข้าสู่ประเทศไทย เรามาช่วยกันรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด และให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ประเทศไทย จากวิกฤตที่ผ่านมา”

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co