หมอ รพ.หาดใหญ่ ตอบข้อสงสัย วัคซีนโควิด ใครฉีดได้ - ไม่ได้ ?

วัคซีนโควิด ใครฉีดได้ - ฉีดไม่ได้ ? หมอ รพ.หาดใหญ่ ตอบ 15 ข้อสงสัย ใครควรฉีดวัคซีนบ้าง
หมอ รพ.หาดใหญ่ ตอบข้อสงสัย วัคซีนโควิด ใครฉีดได้ - ไม่ได้ ?

ฉีดวัคซีนโควิด ดีไหม ? แล้วมีข้อจำกัดอะไรบ้างสำหรับคนที่จะฉีด เป็นคำถามที่คนไทยทั้งประเทศกำลังตั้งข้อสงสัย หลังจากมีกระแสข่าวมากมายเกี่ยวกับวัคซีน

ซึ่ง นายแพทย์วัชระ วิรัตยาภรณ์ นายแพทย์ชํานาญงาน รพ.หาดใหญ่ ได้รวบรวมคำตอบจาก 15 คำถาม ที่คนสงสัย เกี่ยวกับวัคซีนโควิด และข้อควรรู้เกี่ยวกับวัคซีน

วัคซีนโควิดทั้งหมดที่มีตอนนี้ เป็นวัคซีนเชื้อตาย ทั้งจาก Sinovac และ Astrazeneca ทำให้คนทั่วไปและผู้ป่วยต่างๆ ฉีดได้ โดยแนะนำว่าควรฉีดหลังจากโรคต่างๆ สงบลง เช่น โรคกำเริบ โรคหลอดเลือดสมอง อย่างน้อย 4 อาทิตย์ ถ้าโรคต่างๆ อาการคงที่ก็สามารถฉีดได้เลย

1.เป็นหวัด ไม่สบายฉีดได้ไหม ?

ตอบ ไม่ได้ ควรรอให้หายก่อน 10-14 วัน

2.ท้องอยู่ ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ไม่ได้ ไม่มีข้อมูลในคนท้อง

3.ให้นมบุตรอยู่ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ สบายใจลูกทานนม

4.วางแผนตั้งครรภ์ ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ไม่ต้องตรวจตั้งครรภ์ มีลูกต่อได้เลย

5.เป็นโรคเอดส์ ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ถ้าอาการสงบ

6.เป็นโรคแพ้ภูมิต่างๆ SLE ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ถ้าอาการสงบ

7.ทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่ ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ถ้าอาการสงบ

8.โรคลมชัก ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ วัคซีนไม่ได้กระตุ้นให้ชักมากขึ้น

9.ฉีดวัคซีนอื่นมา ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ แต่ต้องฉีดห่างกันอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

10.ทานยา Warfarin ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ถ้าค่า INR น้อยกว่า 3.0

11.ทานยา NOACs ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ไม่ต้องหยุดยาก่อน

12.ทานยาต้านเกล็ดเลือด ASA , Clopidogral ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ไม่ต้องหยุดยาก่อน

13.ความดันโลหิตสูง ฉีดได้ไหม ?

ตอบ ฉีดได้ ถ้าความดัน น้อยกว่า 180/110 mmHg

14.โรคเบาหวาน โรคไต ฉีดได้ไหม

ตอบ ฉีดได้ และควรฉีด

15.โรคมะเร็ง ได้รับยาเคมีบำบัด

ตอบ ถ้า ANC มากกว่า 1500

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co