ห้ามทิ้ง! กรม สบส.ย้ำรพ.เอกชน พบหญิงท้องป่วยโควิดต้องรักษาให้ทันท่วงที

อธิบดีกรม สบส. ย้ำ! รพ.เอกชนทุกที่ ห้ามทิ้งหญิงท้องป่วยโควิด ต้องรักษา-คลอด ให้ทันท่วงที
ห้ามทิ้ง! กรม สบส.ย้ำรพ.เอกชน พบหญิงท้องป่วยโควิดต้องรักษาให้ทันท่วงที

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำ! โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด หากพบว่าป่วยโควิด ต้องให้การช่วยเหลือ รักษาพยาบาลหรือส่งต่อผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ห้ามทอดทิ้ง หรือปล่อยให้ผู้ป่วยหาสถานที่รักษาพยาบาลเอง

วันนี้(26 ส.ค. 74) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่สถานพยาบาลทุกแห่งต่างเกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งจำนวนเตียงในการรักษา ยา และเวชภัณฑ์ ทำให้คุณแม่หลายท่านเกิดความกังวลว่าหากตนเกิดป่วยด้วยโรคโควิด 19 และต้องคลอดในขณะที่ยังไม่หายดี หรือตรวจพบว่ามีเชื้อโรคโควิด 19 ในขณะที่จะต้องคลอดฉุกเฉินแล้วด้วยข้อจำกัดในด้านทรัพยากรของสถานพยาบาลจะทำให้ตนถูกปฏิเสธการรักษา หรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากนั้น

กรม สบส.ขอเรียนว่า สตรีมีครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 สูงกว่าบุคคลทั่วไป อีกทั้งเด็กที่เกิดก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต หรือติดโรคจากแม่ สถานพยาบาลจะต้องให้การเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบว่าคุณแม่ท่านใดมีอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19  สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยฝากครรภ์ไว้จะต้องให้การดูแลอย่างทันท่วงที ห้ามปฏิเสธการรักษา แต่หากมีข้อจำกัดของบุคลากร หรือเตียงจนไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาล/คลอดฉุกเฉินได้ในขณะนั้น ก็จะต้องมีการดูแลจัดการส่งต่อผู้ตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม ห้ามทอดทิ้งปล่อยให้ผู้ป่วยหาที่รักษาเอง

ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลทำการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงขอให้คุณแม่ทุกท่านวางใจได้ว่าหากต้องคลอดแล้วพบว่าป่วยด้วยโรคโควิด 19 ก็จะสามารถรับบริการได้จากสถานพยาบาลใกล้บ้านอย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคโควิด 19 แต่อย่างใด

หากสถานพยาบาลเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของสถานพยาบาลเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co