องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุดรฯ โคราช ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จองวัคซีนโควิด กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เริ่มแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุดรฯ โคราช ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จองวัคซีนโควิด กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุดรฯ โคราช ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จองวัคซีนโควิด กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เริ่มแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 จังหวัด ทุ่มงบสั่งจองวัคซีน

วันนี้ 11 มิ.ย. 64 จันนำข้อมูล 2 จังหวัดทุ่มงบ สั่งจองวัคซีนโควิด-19 หวังกระจายฉีดวัคซีนให้คนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงจังหวัดที่ 1 คือจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา อบจ.อุดรธานี ได้เปิดเผยเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เรื่องขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ถึง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยใจความหนังสือระบุว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอสั่งจองการจัดซื้อวัคซีนซีโนฟาร์ม (Sinopharm COVID-19 Vaccine) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้งบประมาณของ อบจ.อุดรธานี เข็มที่ 1 จำนวน 50 ล้านบาท และเข็มที่ 2 จำนวน 50 ล้านบาท รวม 100 ล้านบาท เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของประชาชน

ขณะที่ จ.นครราชสีมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสามารถจัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ โดยดำเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเตรียมส่งเรื่องให้ทาง ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาอนุมัติต่อไป

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะ ที่ต่อไปพี่น้องในแต่ละท้องถิ่นสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co