องค์การเภสัชฯ แจ้ง ความคืบหน้า การนำเข้า วัคซีน โมเดอร์นา 1.4 ล้านโดส

องค์การเภสัชฯ แจ้ง ความคืบหน้า การนำเข้า วัคซีน โมเดอร์นา 1.4 ล้านโดส จาก สหรัฐฯ ปลายเดือน พฤศจิกายน 2564
องค์การเภสัชฯ แจ้ง ความคืบหน้า การนำเข้า วัคซีน โมเดอร์นา 1.4 ล้านโดส

เฟซบุ๊ก องค์การเภสัชกรรม โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้า การนำเข้า วัคซีนโมเดอร์นา ของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะถึงประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยระบุว่า จากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองฉีดวัคซีนไปแล้วนั้น องค์การเภสัชกรรม ได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไป ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัท ซิลลิคฯ ดังนี้

บริษัท ซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีนจำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
สายแคมป์ปิ้ง ห้ามพลาด!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co