อนุทิน เตรียมเปิด “ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ ” ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียง

อนุทิน ประชุมทีม ศปค.สธ. เตรียมเปิด “ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ ” ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียง
อนุทิน เตรียมเปิด “ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ ” ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียง

อนุทิน เตรียมเปิด “ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ ” นำผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียง มาดูแลด้วยทีมแพทย์ พยาบาล แห่งแรกที่สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก สนับสนุนการทำงานของ กทม.

วันนี้ (25 เม.ย. 64) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ .นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาประเด็น มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในระยะถัดไป

นายอนุทิน กล่าวว่า ได้ประสานกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอใช้สนามกีฬา อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก ใช้เป็น “ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ ” ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของ กทม. ในการรับส่งและเตียงผู้ป่วย โดยจะรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียงมาดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมยา เวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์ ในลักษณะหอผู้ป่วยโควิดรวม ให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลเหมาะสมตามอาการ

นอกจากนี้ ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ส่งผู้ติดเชื้อโควิดไปโรงพยาบาลในสังกัด ในเขตปริมณฑลกรณีเตียงใน กทม.เต็ม โดยบ่ายวันนี้ ทีมจากกรมการแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะรีบเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุด และในอนาคตอาจถูกปรับเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 อีกด้วย

ด้าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุม ว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งกรุงเทพมหานคร เอกชน โรงเรียนแพทย์ และกองทัพ เพื่อหารือประเด็นการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 เนื่องจากมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งแนวทางและข้อเสนอในการปรับเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการส่วนบุคคล องค์กร สังคม และสาธารณสุข เพื่อให้ที่ประชุม ศบค.พิจารณาต่อไป ได้แก่ การปรับระดับสีของจังหวัดเป็น 3 สี คือ แดงเข้ม แดง และส้ม ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปรับมาตรการระดับจังหวัด ดำเนินการโดยห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจเกิดความแออัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ให้ทั้งประเทศดำเนินการต่อเนื่องหลังวันที่ 30 เมษายน 2564 ไปอีก 2 สัปดาห์

อีจัน
www.ejan.co