อภ.ขยายการผลิต ฟาวิพิราเวียร์ คาด ต.ค.ผลิตได้มากกว่า 40 ล้านเม็ด/เดือน

อภ.ขยายการผลิต ฟาวิพิราเวียร์ คาด ต.ค.ผลิตได้มากกว่า 40 ล้านเม็ด/เดือน

อภ.เปิดแผนขยายการผลิต ฟาวิพิราเวียร์ คาด ต.ค.นี้ ผลิตได้มากกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน หากเปิดสายการผลิตที่ 5 จะผลิตเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ดต่อเดือน

องค์การเภสัชกรรม เผยแผนขยายการผลิต ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยวานนี้ (2 ส.ค.64) นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การฯ ได้เริ่มผลิต ยาฟาวิพิราเวียร์ ที่มาจากการวิจัย พัฒนา และผลิตเอง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ภายใต้ชื่อ ฟาเวียร์ (200 มิลลิกรัมต่อเม็ด) โดยในเดือนสิงหาคม 2564 จะดำเนินการผลิตแบบบรรจุแผง จำนวน 2.5 ล้านเม็ด และจะเพิ่มการผลิตแบบบรรจุใส่ขวด ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติแบบบรรจุขวด จาก อย. ภายในเดือนสิงหาคม นี้ ในเดือนกันยายนจะผลิตยาได้ จำนวน 23 ล้านเม็ด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจะสามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน

นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า องค์การฯ ได้มีการบริหารจัดการและปรับการสำรอง ยาฟาวิพิราเวียร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของการจัดหาจากต่างประเทศนั้นในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดหาเข้ามาแล้วจำนวน 13 ล้านเม็ด และในเดือนสิงหาคม จะเข้ามาเพิ่มอีก 43.1 ล้านเม็ด”

ทั้งนี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ทั้งหมดจะมีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง และองค์การฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายให้โรงพยาบาลต่อไป

ในส่วนการผลิต ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวเสริมว่า หากองค์การ ฯ สามารถเปิดสายการผลิตที่ 5 โรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมที่คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในเดือนกันยายนนี้จะมีศักยภาพสามารถผลิต ยาฟาวิพิราเวียร์ ได้ถึง 2,000 ล้านเม็ดต่อปี หรือเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ดต่อเดือน

นอกจากนี้ ในส่วนการผลิตยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาความดันโลหิต ยาลดไขมัน ที่องค์การฯ ได้ดำเนินการผลิตอยู่นั้น ปัจจุบันมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และกำลังการผลิตบางส่วนนำมาปรับใช้สำหรับการผลิต ยาฟาวิพิราเวียร์ องค์การฯ ได้ประสานไปยัง อย. และผู้ผลิตในประเทศเพื่อร่วมมือผลิตยาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมียาใช้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ช่วงนี้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co