อย. เตือน ระวังฟ้าทะลายโจรเถื่อน

อย. เตือน ระวังฟ้าทะลายโจรเถื่อน

อย.เตือน ระวัง ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 6 รายการ ฉวยโอกาสหลอกประชาชน ทั้งเถื่อน ทั้งสวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น

ใครกำลังมองหายา “ฟ้าทะลายโจร” จะเอาไปรักษาก็ดีหรือจะซื้อเก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน เช็กให้ดีนะคะ เพราะเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 อย.ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 6 รายการที่ฉวยโอกาสหลอกประชาชน มีทั้งไม่ขออนุญาต สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น อ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบแต่ไม่มีจริง และใช้วัตถุดิบอื่นแทน ตามนี้เลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

1. ฟ้าทะลายโจร ตราโนนทรี ระบุทะเบียนเลขที่ TAS-PR : 104 ซึ่งเป็นเลขที่รหัสรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ไม่ใช่เลขทะเบียนตำรับสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ปลอม สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น หรืออ้างว่ามีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

1. ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ตราอินทารา ฉลากระบุเลข อย. 63-1-17262-5-0005 และโฆษณาสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันไม่ให้ติดไวรัสในกลุ่ม

ทางเดินหายใจ และช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19 ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ตังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ อินทรา-015 (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ไม่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วีโอดี เฮิร์บ พลัส สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุเลข อย.10-1-15662-5-0019 ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งไม่มีสารสกัดจากาทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

3. ผลิตภัณฑ์ "ฟ้า fA Andrographis Paniculata

Cordata 600 mg" ฉลากระบุเลข อย.13-1-27660-5-0029 ส่วนประกอบระบุว่ามี Andrographis paniculata 400 mg. ฟ้าทะลายโจร 60% ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับ

อนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ ฟ้า (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ซึ่งไม่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ

4. ยาแคปชูลฟ้าทะลายโจรสกัด (ANDROGRAPHIS EXTRACTCAPSULES) ฉลากระบุทะเบียนเลขที่ G1/61 (พจ) และระบุชื่อผู้จำหน่าย สี่พระยาโฮสถ วัดโพธิ์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไม่ระบุชื่อ ผู้ผลิต ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสวมเลขทะเบียนตำรับสมุนไพรของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาโอสถ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร

ผลิตภัณฑ์ปลอม สวมเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่นและใช้วัตถุดิบอื่นแทนฟ้าทะลายโจร

1. ฟ้าทะลายโจร ฉลากระบุทะเบียนเลขที่ G255/63 ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวสวมเลขทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงงานแม่คำป้อโอสถ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ และใช้บอระเพ็ด

ซึ่งมีรสขมคล้ายฟ้าทะลายโจรบรรจุลงในแคปชูล หลอกขายเป็นฟ้าทะลายโจร

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม กล่าวย้ำว่า ขอให้ประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรข้างต้นมา

ใช้โดยเด็ดขาด เพราะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสถานที่ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่ง อย. จะประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเช่นนี้เป็นระยะ ๆ ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไชต์ อย.

ตรวจสอบการได้รับอนุญาตที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือ Oryor Smart

Application ตามกฎหมายผลิตภัณฑ์าทะลายโจรต้องขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องมี

เลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วย อักษร "G"หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย สามารถ

แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th

โควิด วิกฤติขนาดนี้ ก็ต้องยอมรับอ่ะนะคะ ว่ามีกลุ่มคนจ้องจะฉวยโอกาสทุกเมื่อ เพราะฉะนั้น ต้องระวังค่ะ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co