อย. เปิดรายชื่อ ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาต

เปิดรายชื่อ ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาต จาก อย. กว่า 100 รายการ
อย. เปิดรายชื่อ ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits (ATK) แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 100 รายการ

คลิปอีจันแนะนำ
“เงินติดตัว แม่มี ไม่ถึงร้อย ยอมอด เข้ากรุงมาฝึกอาชีพ”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co