อว. คัด นิสิตแพทย์ ช่วยรับสายด่วน แก้ปัญหาคนไม่พอ

“เอนก” สั่งระดม นิสิตแพทย์ ช่วยรับสายด่วน 1668 – 1669 แก้ปัญหาคนไม่พอ โทรไม่ติด พร้อมระดมนิสิตนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ช่วยรัฐบาลฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 5 แสนคน เริ่ม พ.ค.นี้
อว. คัด นิสิตแพทย์ ช่วยรับสายด่วน แก้ปัญหาคนไม่พอ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งบางรายยังไม่มีเตียงในโรงพยาบาลเพื่อเข้ารักษา ด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง ถึงแม้จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามในหลายพื้นที่

โดยเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามของ อว.ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้คณบดีโรงเรียนแพทย์ของ อว. ช่วยคัด นิสิตนักเรียนแพทย์ ที่มีความพร้อมมาช่วยรับโทรศัพท์ เพื่อแก้ปัญหาที่ประชาชนโทร เข้าหมายเลข 1668 หรือ 1669 ที่ไม่มีคนมากพอจะรับสายแล้วเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะการทำงานอะไรก็ตาม มักมีปัญหา แต่ก็ต้องแก้ไขกันไป ในยามรบทัพจับศึก บางครั้งฝ่ายสนับสนุนนั้นก็สำคัญมาก ส่วนในเรื่องของวัคซีนที่หลายฝ่ายกังวลนั้น ขอเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยมีวัคซีนพอ และ อว. ก็พร้อมในการเตรียมบุคลากรไปช่วยฉีดวัคซีนด้วย หากรัฐบาลจะฉีดให้ได้วันละ 5 แสนคน ก็จำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรสนับสนุนที่เพียงพอ ซึ่ง อว.มีอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาที่เรียนแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข มาช่วยฉีดก็ได้ โดยจะเริ่มในเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งจะฉีดอย่างเร่งรีบ จริงจัง

รมว.อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อว.ได้เตรียมใช้กล้องความเร็วสูงทดสอบคุณสมบัติการป้องกันละอองไอจามซึมผ่านหน้ากากอนามัย การผลิตชุด PPE ใช้เองในประเทศ การพัฒนาตู้ความดันบวก-ความดันลบเพื่อใช้คัดกรองและป้องกันเชื้อจากผู้ป่วย และการพัฒนาชุดทดสอบไวรัสที่ย่อส่วนห้องแล็บ PCR ไว้บนชิปขนาดเล็กเพื่อสู้กับโควิด 19 เพราะขณะนี้เราไม่ใช่แค่รบกับโควิด - 19 หากแต่ต้องดูแลขวัญและกำลังใจประชาชนเองด้วย ซึ่งการพูดคุยกันในสื่อสังคมทุกวันนี้ บ่อยครั้งจะพากันแตกตื่น และ ตระหนก ดังนั้นจำเป็นต้องมีการสื่อแก้ไขข้อข้องใจให้กับสังคมให้มีความเข้าใจในปัญหา และมองเห็นลู่ทางหรือแนวทางในการแก้ไขด้วย

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลสนามของ อว. ขณะนี้ ได้จัดแล้วทั้งหมด 41 แห่ง กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ มีเตียงรวมกันกว่า 12,000 เตียง สามารถเปิดรับผู้ป่วย และมีบุคลากรดูแลพร้อมแล้วกว่า 8,000 เตียง และปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รับเข้ามาดูแลในโรงพยาบาลสนามแล้วประมาณ 1,600 เตียง และ หากผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามมีอาการหนักขึ้นจนกระทั่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ของ อว. ซึ่งมี 22 แห่งทั่วประเทศก็มีความพร้อมในการดูแลเช่นกัน

ผู้ป่วยสามารถวางใจได้ว่าเมื่อมาอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วหากมีความจำเป็นจะต้องเลื่อนขึ้นไปอยู่โรงพยาบาลหลักเพื่อรักษาอาการที่หนัก เรามีความพร้อมทั้งจำนวนบุคลากร เตียง รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆอย่างเพียงพอ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co